Εκπρόθεσμη και άκυρη η έφεση εις βάρος της ΑΕΚ

Εκπρόθεσμη και άκυρη η έφεση εις βάρος της ΑΕΚ

Αφότου είχε παρέλθει το οχταήμερο της διορίας που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας, κατατέθηκε η έφεση εις βάρος της ΑΕΚ από τον αναπληρωτή ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, Στέφανο-Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη κατά της απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας που έβγαζε «καθαρή» την ΑΕΚ για προ μηνών ανακοίνωσή της.

Εκπρόθεσμη και άκυρη η έφεση εις βάρος της ΑΕΚ

Όπως χαρακτηριστικά γράφει σήμερα η «Live Sport», νομικοί κύκλοι θεωρούν εκπρόθεσμη την έφεση του αναπληρωτή ποδοσφαιρικού εισαγγελέα κατά της απαλλακτικής απόφασης για την ΑΕΚ από την Επιτροπή Δεοντολογίας. 

Στο άρθρο 35 του Πειθαρχικού Κώδικα αναφέρεται ότι: «Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης είναι αρμόδιος: Να ασκεί έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, εντός οχτώ ημερών, αυταπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου».

Αυτό ενισχύεται από το γεγονός πως η απαλλακτική απόφαση εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου, ενώ η έφεση ασκήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, με το οχταήμερο να έχει παρέλθει.  

Best of internet