Οι διευκρινίσεις των Deloitte - PwC για την έρευνά τους

Οι διευκρινίσεις των Deloitte - PwC για την έρευνά τους

Οι εταιρείες που έκαναν την έρευνα για Λίγκα έκαναν συγκεκριμένες αναφορές πριν τις ανακοινώσεις, που σχετίζονται με τις όποιες δεσμεύσεις υλοποίησης των τριών εκδοχών που προτείνουν.

Οι διευκρινίσεις των Deloitte - PwC για την έρευνά τους
Ειδικότερα αναφέρεται:
 
- Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την ένωση εταιρειών που απαρτίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων», που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Τ.Κ. 15125, και την εταιρεία με την επωνυμία «Pricewaterhouse Coopers Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επιχειρηματικών & Λογιστικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδό Κηφισίας 268, ΤΚ 15232 (ο «Σύμβουλος») και στηρίχθηκε τόσο σε πληροφορίες που παρείχε η Super League Ελλάδος, όσο και σε στοιχεία από άλλες πηγές που αναφέρονται στο κείμενο. Συνεπώς, ο Σύμβουλος δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα των σχετικών στοιχείων.
 
- Κανένα σημείο της μελέτης δεν αποτελεί ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπόσχεση ή δεσμευτική πρόβλεψη για το μέλλον. Επισημαίνουμε ότι οι υποθέσεις που έχουν υιοθετηθεί στη μελέτη αυτή, όπως και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών, ενδεχομένως να μεταβληθούν, με συνέπεια την μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι και σημαντική. Τα όποια μελλοντικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την υλοποίηση διαφόρων παραδοχών, αλλά και άλλων προϋποθέσεων που υιοθετήθηκαν.
 
- Η χρήση ή στήριξη στην παρούσα μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών που χρησιμοποιούν τη μελέτη. Κάθε αναγνώστης ή παραλήπτης θα πρέπει να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης ή να απευθυνθεί σε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Ο Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη.
 
* Δείτε όλη την μελέτη ΕΔΩ.

Best of internet