TOP ΑΓΩΝΕΣ
 • TOP ΑΓΩΝΕΣ
 • NBA
 • CHAMPIONS LEAGUE
 • CHALLENGE CUP
 • 7DAYS EUROCUP
 • FA CUP
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Το αθλητικό γραφείο του ΟΚΑΝΑ αναπτύσσεται (pics)

Το αθλητικό γραφείο του ΟΚΑΝΑ αναπτύσσεται (pics)

Το αθλητικό γραφείο του ΟΚΑΝΑ αναπτύσσεται (pics)

Τα αθλητικά δρώμενα στον ΟΚΑΝΑ εξελίσσονται με δύο νέες συνεργασίες να είναι στα... σκαριά. 

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει: 

«Το Αθλητικό Γραφείο του ΟΚΑΝΑ βρίσκεται μπροστά στην υπογραφή δύο μεγάλων συνεργασιών με επιδίωξη την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων του, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικά, ευέλικτα και φιλικά απέναντι στους θεραπευόμενους και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

1) ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σχέσεων με κρατικούς, επιστημονικούς και ιδιωτικούς φορείς. Συγκεκριμένα, άμεσοι και βασικοί συνεργάτες είναι η υπηρεσία αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η Σχολική Κοινότητα, αθλητικά σωματεία καθώς και άλλοι φορείς κατά περίπτωση.

Στο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται με τον ΟΠΑΝΔΑ εντάσσονται:

 • 4 γυμναστήρια με την μορφή παραχώρησης ορισμένου χρόνου που καλύπτουν όλο το φάσμα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αθηναίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η γεωγραφική κάλυψη των αναγκών των θεραπευομένων και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η εποπτεία και υποστήριξή τους από το υπάρχον προσωπικό των γυμναστηρίων. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ένα σύνολο ποιοτικών κριτηρίων όπως, επαρκείς χώροι για τις δραστηριότητες, προσβάσιμη τοποθεσία, σύγχρονος εξοπλισμός, ασφάλεια του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία θα ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται με την σχολική κοινότητα εντάσσονται:

 • Το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ΤΕΦΑΑ με την διάθεση φοιτητών στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

 • Φορείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την συμμετοχή καθηγητών φυσικής αγωγής των σχολικών μονάδων, συλλόγων γονέων & κηδεμόνων, σχολικών σύμβουλων, με στόχο την προώθηση του προγράμματος στην σχολική κοινότητα για λόγους πρόληψης.

Στο πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσεται με τα αθλητικά σωματεία και άλλους φορείς εντάσσονται:

 • Οι τοπικές αθλητικές ενώσεις, οι εθνικές ομοσπονδίες αθλημάτων και οι ενώσεις επαγγελματικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.

 • Ιδιωτικά γυμναστήρια, νοσηλευτικά ιδρύματα, σύλλογοι εργαζόμενων, πολιτιστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και Κέντρα Νεότητας,

 

Αναγκαιότητα ίδρυσης του Δικτύου Υπηρεσιών Άθλησης του ΟΚΑΝΑ.

Η νέα αυτή οργανωτική δομή των αθλητικών προγραμμάτων κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστούν:

 • Οι μεγάλες και άσκοπες μετακινήσεις των αθλούμενων οι οποίες λειτουργούν αποτρεπτικά στη παρακολούθηση και τήρηση των αθλητικών προγραμμάτων, καθώς και στη θεραπευτική διαδικασία στο σύνολό της.

 • Το κόστος που απαιτείται για αυτές τις μετακινήσεις

 • Τα προβλήματα που δημιουργούνταν από την ακαταλληλότητα των προϋπαρχόντων αθλητικών χώρων.

 • Τα προβλήματα που δημιουργούνταν από την έλλειψη υποστήριξης και εποπτείας από εξειδικευμένο προσωπικό.

 • Η απροθυμία και το μειωμένο ενδιαφέρον των θεραπευομένων λόγω έλλειψης κινήτρων για άθληση.

Παράλληλα, η εκκίνηση μιας τέτοιας προσπάθειας προωθεί ζητήματα αλληλεγγύης και πρόνοιας καθώς και αντιμετώπισης κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στην πόλη, για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος αυτής της ευπαθής ομάδας πολιτών.

2) ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) το οποίο αφορά στην ανάπτυξη της συνεργασίας τους για την προώθηση δράσεων αθλητικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Τα πεδία του Συμφώνου Συνεργασίας περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων Αθλητικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων και την καταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών, με έμφαση στους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, της δημόσιας διοίκησης, της καλής νομοθέτησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Αθλητικών Προγραμμάτων σε διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό (με έμφαση στην Περιφέρεια Αττικής) και τοπικό επίπεδο.

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων αθλητικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων από άτομα και φορείς υποστήριξης / εκπροσώπησης ουσιοεξαρτημένων ατόμων

 • Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων με τη συμμετοχή μαθητών/τριων, φοιτητών/τριων και εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης και διοίκησης».

Best of internet