Δαγκάνες σε τροχούς: Πότε τις τοποθετεί η Τροχαία

Δαγκάνες σε τροχούς: Πότε τις τοποθετεί η Τροχαία
Ο τροχοσφιγκτήρας, κοινώς δαγκάνα, είναι ένα μέσο ακινητοποίησης παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων. Πότε όμως τοποθετείται; Η Ελληνική Αστυνομία απαντά σε σχετική ερώτηση του Gazzetta.

Ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό, λιγότερο στη χώρα μας, η δαγκάνα στους τροχούς αποτελεί μία άμεση και εύκολη «τιμωρία» όσων σταθμεύουν παράνομα τα αυτοκίνητά τους. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει μέσω του άρθρου 34 τη χρήση των τροχοσφιγκτήρων (όπως ονομάζονται επίσημα) από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα για την ακινητοποίηση των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων.

Πότε τοποθετείται δαγκάνα και πότε απομακρύνεται το όχημα

Αν ένα όχημα παρεμποδίζει την κυκλοφορία (π.χ. βρίσκεται σε στροφή δρόμου, από όπου διέρχονται λεωφορεία) τότε επιλέγεται η απομάκρυνσή του με γερανό και όχι η ακινητοποίησή του με δαγκάνα.

Αναλυτικά η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο σχετικό ερώτημα του Gazzetta:

α) Το μέτρο της χρήσης τροχοσφιγκτήρων προβλέπεται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2696/1999 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: «Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχανισμούς (τροχοσφιγκτήρες κλπ), να ενεργούν τη μεταφορά οχήματος, το οποίο σταθμεύει σε απαγορευμένη θέση ή την απομάκρυνση τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντικειμένων, αν εξαιτίας της στάθμευσης των οχημάτων ή της εγκατάλειψης των τροχόσπιτων και σκαφών ως και των αντικειμένων αυτών παρεμποδίζεται η κυκλοφορία».

β) Η υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση αυτής της διάταξης είναι η υπ'αριθμ. 30870 της 6/19.10.1983 (ΦΕΚ 603, τ. Α') Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Περιπτώσεων και τρόπου ακινητοποίησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων, καθώς και μεταφοράς τους», η οποία καθορίζει αποκλειστικά τις λεπτομέρειες ακινητοποίησης και μεταφοράς οχημάτων με ειδικά φορτηγά ή γερανοφόρα οχήματα.

γ) Εφόσον εμποδίζεται η κυκλοφορία λόγω παράνομων σταθμεύσεων, είναι εύκολο η αρμόδια Αρχή να μεριμνήσει για την άμεση απομάκρυνση και όχι για την επί μακρόν καθήλωση των οχημάτων στα εν λόγω σημεία.

Πώς μεταφέρεται το όχημα από την Τροχαία

Όπως αναφέρει ο ΚΟΚ (άρθρο 34, παράγραφος 8), «η μεταφορά των οχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα, αποκλεισμένης της παραβίασης των θυρών του οχήματος, σε σταθμό αυτοκινήτων ή άλλο κατάλληλο χώρο, αφού ληφθούν μέτρα για την αποτροπή υλικών ζημιών. Για τη μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος μέσα σε εύλογη προθεσμία. Τα έξοδα μεταφοράς, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως και τα φύλακτρα του οχήματος, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού ή του σκάφους ή των άλλων αντικειμένων, ο οποίος μπορεί να τα παραλάβει αμέσως μετά την καταβολή των εξόδων αυτών».

Μεταφορά οχήματος που έχει σταθμεύσει νόμιμα

Μεταφορά οχήματος, έστω και αν αυτό σταθμεύει νόμιμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς επιβολή διοικητικών ποινών ή άλλων επιβαρύνσεων, όταν υφίσταται κατάσταση ανάγκης ή για λόγους ασφαλείας, ειδοποιημένου όμως προς τούτο, με κάθε πρόσφορο μέσο, του ιδιοκτήτη ή κατόχου, μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!