Στη Βόρεια Ελλάδα, οι Γερμανοί είναι μεταξύ των τριών πρώτων εθνικοτήτων σε διανυκτερεύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ γίνονται συστηματικές προσπάθειες για την προώθηση της Θεσσαλονίκης ως «city break» προορισμού. Την ίδια ώρα, μεγάλο πεδίο συνεργασίας ανοίγεται στον τομέα του Ιατρικού τουρισμού.