+slo-gun

Αγρίεψε η εφορία και στήνει «ενέδρες»

Αγρίεψε η εφορία και στήνει «ενέδρες»

Αγρίεψε η εφορία και στήνει «ενέδρες»

Μάχη με τη φοροδιαφυγή ξεκινήσει η εφορία και η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων, ύστερα από την πρόσφατη αποκάλυψη της υπόθεσης με τα POS που προσπερνούσαν τα capital controls και τον ΦΠΑ, έδωσε εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά, που θα πραγματοποιούνται επί 24ώρου βάσεως ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Το νέο σχέδιο της ΓΓΔΕ περιλαμβάνει πρόστιμα, λουκέτα για 48 ώρες, αλλά και από 6 μήνες μέχρι και 3 χρόνια για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίοι μάλιστα θα μπαίνουν στη «μαύρη» λίστα του υπουργείου Οικονομικών. Όσοι μπαίνουν σε αυτή τη λίστα θα περνούν από περαιτέρω ελέγχους στα εισοδήματά τους, στην κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές, με βάση τις νέες εντολές του γ.γ. Δ.Ε., καλούνται να κάνουν φύλλο και φτερό τα βιβλία επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, ειδικά στις νησιωτικές και γενικότερα τουριστικές περιοχές της χώρας, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

Στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει καταργηθεί η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων (π.χ. συνεργεία, ιατρεία) οι ελεγκτές θα περιμένουν τους πελάτες έξω από την επιχείρηση και θα τους ζητούν την απόδειξη για την υπηρεσίες που έλαβαν. Αν δεν επιδεικνύεται απόδειξη θα εισέρχονται στην εγκατάσταση για βεβαίωση των παραβάσεων

Για να αποφευχθούν μάλιστα φαινόμενα προστριβών και εντάσεων κατά τους επιτόπιους ελέγχους, ο Γιώργος Πιτσιλής ζήτησε και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, στελέχη της οποίας θα μετέχουν σε μικτά κλιμάκια τέσσερις φορές τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται από το φορολογικό έλεγχο παράβαση θα επιδίδεται στον υπόχρεο προσωρινός προσδιορισμός προστίμου, καθώς και σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου στο οποίο θα αναφέρεται η φορολογική οφειλή.

Το εν λόγω σημείωμα θα επιδίδεται στον φορολογούμενο ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του προθεσμία 20 ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησής του, για να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με την επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου.

Εξονυχιστικοί εξάλλου θα είναι οι έλεγχοι και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.

Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις.

Όσον αφορά τη χρήση POS από τις επιχειρήσεις, η ΓΓΔΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους ελεγκτές όταν εντοπίζουν «μηχανάκια» με την ένδειξη «MyPOS» ή «MyPOS ΕU» τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά μετά τη θέσπιση των capital controls.

 

Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα από τον ν.4308/2014 παραστατικά διακίνησης (Παραστατικό Διακίνησης, Δελτίο Αποστολής, Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων, Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης κ.λπ.), τιμολόγια πώλησης και παραστατικά λιανικής πώλησης (Απόδειξη, Απόδειξη λιανικής, Απόδειξη λιανικής πώλησης, Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Απόδειξη λιανικών συναλλαγών κ.λπ.), για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών.

Για τον σκοπό αυτό κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στον δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητεί το προβλεπόμενο από τον ν.4308/2014 παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση που τα μέλη του συνεργείου εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογούμενου θα συμπληρώνουν τα στοιχεία στο «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ)», το οποίο θα προσκομίσουν στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που ορίζει η σχετική εντολή, για ενημέρωση σχετικού αρχείου.

Το έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τους ελεγκτές του συνεργείου ελέγχου και από εκπρόσωπο ή υπάλληλο της επιχείρησης. Εφόσον οι πληροφορίες του εντύπου αυτού δεν παρέχονται από την επιχείρηση, θα συμπληρώνονται κατά την εκτίμηση του συνεργείου ελέγχου, με την αναγραφή σχετικής σημείωσης-παρατήρησης στη θέση υπογραφής του φορολογούμενου.

Με τη συμπλήρωση στο ανωτέρω έντυπο του/των εκκαθαριστή/ων (acquirer/s) του POS αποσκοπείται η έρευνα ως προς το αν το πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα διαθέτει POS που έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών - acquirer.

Και αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό ο ελεγχόμενος με τον τρόπο αυτό είτε να καταργεί στην πράξη τα capital controls είτε να μη δηλώνει τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη χρήση του POS αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ΠΝΠ «Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», υπάρχει ρητή απαγόρευση -μετά τη 18η/7/2015- κατάρτισης συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσα POS δεν έχουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: «CARDLINK», «ibank Εθνική», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «FDH» ή «EURONET», είναι πιθανό να έχουν εγκατασταθεί από αλλοδαπούς acquirers. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα POS με την ένδειξη «MyPOS» ή «MyPOS ΕU» τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά μετά τη θέσπιση των capital controls. Δεδομένου, ωστόσο, ότι πέραν των ενδείξεων «MyPOS» και «MyPOS ΕU» δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος -από τον οπτικό έλεγχο του μηχανήματος POS- να εξακριβωθεί ότι υπάρχει σύμβαση με αλλοδαπό acquirer, θα πρέπει να ζητείται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο η διεξαγωγή συναλλαγής (μικρού ποσού) και να επισυνάπτεται το απόκομμα της συναλλαγής στο «Έντυπο Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου», όπου ως αριθμός αποκόμματος θα εισάγεται ο κωδικός του RRN.

Επισημαίνεται, ενδεικτικά, ότι αν πρόκειται για αλλοδαπό εκκαθαριστή, στο απόκομμα θα εμφαίνονται η επωνυμία του acquirer και η διεύθυνση του στο εξωτερικό.

Επειδή δε ορισμένοι τύποι τερματικών POS (π.χ. D200 της PAX, το οποίο μοιάζει με κομπιουτεράκι χειρός) αποστέλλουν τη βεβαίωση της συναλλαγής με sms ή e-mail, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ζητούνται οι σχετικές εκτυπώσεις.

Πηγή: newsbeast.gr

Best of internet