+slo-gun

Όλα για τη μεταμόσχευση μαλλιών FUE

Όλα για τη μεταμόσχευση μαλλιών FUE

Οι παγίδες που πρέπει να προσέξετε σχετικά με τον αριθμό των τριχοθυλακίων.

Όλα για τη μεταμόσχευση μαλλιών FUE

Όσοι αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών γνωρίζουν καλά ότι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της είναι η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων στις αραιωμένες περιοχές. Είναι προφανές ότι όσα πιο πολλά τριχοθυλάκια τοποθετηθούν τόσο μεγαλύτερη πυκνότητα θα προσφέρουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν ένας ενδιαφερόμενος συμφωνήσει και χρεωθεί για την τοποθέτηση 2.000 τριχοθυλακίων, θα λάβει απαραίτητα 2.000 επαναφυτρωμένα τριχοθυλάκια. Η παραπάνω συμφωνία κρύβει αρκετές παγίδες.

Παγίδα 1η: Ο αριθμός των διαθέσιμων τριχοθυλακίων

Μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε κάποια μέθοδος με την οποία να μπορούσαν να μελετηθούν λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του τριχωτού της κεφαλής και να εκτιμηθεί με ακρίβεια η εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια της δότριας περιοχής. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν στην πραγματικότητα έναν κατά προσέγγιση αριθμό των τριχοθυλακίων που θα μπορούσαν να ληφθούν. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, κατά προσέγγιση δινόταν και ο αριθμός των τριχοθυλακίων που ήταν απαραίτητο να ληφθούν, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανάγκες κάλυψης στη λήπτρια περιοχή. Πρακτικά, ο σχεδιασμός της μεταμόσχευσης μαλλιών γινόταν επί τω έργω.

Παγίδα  2η: Ο αριθμός των μεταμοσχευμένων τριχοθυλακίων

Ελλείψει ενός αξιόπιστου εργαλείου μέτρησης των τριχοθυλακίων, κανείς δεν μπορούσε να είναι απόλυτα βέβαιος για τον αριθμό των τριχοθυλακίων που του είχαν μετεμφυτευθεί. Η δυσπιστία τον ακολουθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταμόσχευσης μαλλιών, αλλά και μετά το τέλος αυτής, ειδικά εάν το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό.

Παγίδα 3η: Ο αριθμός των εκφυόμενων τριχοθυλακίων

Η έκφυση των μετεμφυτευμένων τριχοθυλακίων κρινόταν ουσιαστικά από το αποτέλεσμα της πυκνότητας που αυτά προσέφεραν, αφού δεν υπήρχε τρόπος να μελετηθούν ένα προς ένα και να διαπιστωθεί με ακρίβεια πόσα από αυτά είχαν πράγματι επαναφυτρώσει. Η αδυναμία καταμέτρησης των εκφυόμενων τριχοθυλακίων λειτουργούσε πάντα εις βάρος των ασθενών, οι οποίοι είχαν χρεωθεί βάσει του αριθμού των τριχοθυλακίων που θα μετεμφυτεύονταν, χωρίς να λαμβάνουν επί της ουσίας κάποιου είδους εγγύηση ότι όλα αυτά θα επαναφύτρωναν.

Άριστος σχεδιασμός πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών

Πλέον, τις παραπάνω παγίδες μπορεί να αποφύγει κανείς επιλέγοντας την πλέον σύγχρονη μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών, την «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE». Είναι η μέθοδος που καθοδηγείται σε όλα τα βήματά της από την αντικειμενική εξέταση της τριχοσκόπησης. Με την τριχοσκόπηση, γίνεται λεπτομερής μελέτη των χαρακτηριστικών του τριχωτού της κεφαλής ανά τετραγωνικό εκατοστό τόσο στη δότρια, όσο και στη λήπτρια περιοχή. Καταγράφεται ο αριθμός των υπαρχόντων τριχοθυλακίων, ο αριθμός των τριχών ανά τριχοθυλάκιο, το πάχος των τριχών, το μέγεθος των τριχοθυλακίων, αλλά και οι αποστάσεις μεταξύ των τριχοθυλακίων. Η καταγραφή πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια, καθώς η επεξεργασία των εικόνων γίνεται με ένα ειδικό, επιστημονικό λογισμικό πρόγραμμα που αυτοματοποιεί όλες τις μετρήσεις.

Με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατόν να εντοπιστεί η εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια της δότριας περιοχής και ο ακριβής αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταφερθούν, πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες κάλυψης στις αραιωμένες περιοχές.

Αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα με εγγύηση

Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών, η τριχοσκόπηση καθιστά δυνατή την επαλήθευση του αριθμού των τριχοθυλακίων που πράγματι μετεμφυτεύθηκαν, καθώς και του αριθμού των τριχοθυλακίων που επαναφύτρωσαν. Το λογισμικό πρόγραμμα προσφέρει συγκριτικές εικόνες «πριν και μετά» τη μεταμόσχευση FUE, μην αφήνοντας έτσι χώρο για αμφιβολίες σχετικά με τον αριθμό των εκφυόμενων τριχοθυλακίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια τριχοθυλάκια δεν επαναφύτρωσαν (πέραν μιας μικρής φυσικής αποδεκτής απόκλισης της τάξης του 5%), πραγματοποιείται συμπληρωματική FUE χωρίς χρέωση στα πλαίσια της εγγύησης «Guarantee per follicle» που λαμβάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE» υπερέχει και σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου FUE, αφού η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται με την εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων και όχι λωρίδας δέρματος από τη λήπτρια περιοχή. Η μέθοδος πραγματοποιείται χωρίς πόνο, χωρίς ράμματα, χωρίς σημάδια και χωρίς την ανάγκη αποχής από τις καθημερινές δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα είναι απολύτως φυσικό και μόνιμο, αφού τα νέα μαλλιά δεν επηρεάζονται από τη δράση των ορμονών στη νέα τους θέση και επομένως δεν ξαναπέφτουν ποτέ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE» μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς, Δερματολόγος.

Best of internet