Έκλεισε! ΕΝΦΙΑ έως το 2031

Έκλεισε! ΕΝΦΙΑ έως το 2031

Μόνιμος φόρος φαίνεται να γίνεται για τους φορολογούμενους ο ΕΝΦΙΑ, καθώς η κυβέρνηση προσβλέπει σε έσοδα από την πληρωμή του έως το 2031, σύμφωνα με τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

Έκλεισε! ΕΝΦΙΑ έως το 2031

Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων του νέου νόμου αναφέρεται ότι τα έσοδα του κράτους από τις επενδύσεις μπορεί να φθάσουν το 1,45 δισ. ευρώ την περίοδο 2016-2031, οπότε είναι το καταληκτικό εκτιμώμενο έτος παροχής των κινήτρων.

Ένα μέρος από τα έσοδα του 1,45 δισ. προέρχεται από τον υπολογισμό εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα 15 χρόνια.

 
 

Best of internet