Πολωνία-Πορτογαλία, η μάχη της εξέδρας (pics)

Πολωνία-Πορτογαλία, η μάχη της εξέδρας (pics)

Οι Πολωνές φαίνεται σε πρώτη φάση να κερδίζουν τη μάχη της εξέδρας από τις Πορτογαλίδες, αν και οι τελευταίες έχουν ποικιλία.