Ενημέρωση Παναθηναϊκής Συμμαχίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Ενημέρωση Παναθηναϊκής Συμμαχίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Ενημέρωση Παναθηναϊκής Συμμαχίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τα μέλη της για την Τακτική Γενική Συνέλευση εξέδωσε η Παναθηναϊκή Συμμαχία...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Εκπροσώπηση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ή 13ης Δεκεμβρίου 2015 

Αγαπητά μέλη, 

Σύμφωνα με το άρθρο 19.4 του Καταστατικού του Σωματείου μας, απόν ή κωλυόμενο μέλος δύναται να εκπροσωπηθεί κατά τη Γενική Συνέλευση από άλλο ενήμερος μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καταστατικού, με γραπτή εξουσιοδότηση που παρέχει δικαίωμα ψήφου, απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και κατατίθεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προς διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε βρείτε εδώ, το κείμενο της εξουσιοδότησης σε επεξεργάσιμη μορφή. 

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής του κωλυόμενου μέλους, από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ., καθώς και ότι κάθε τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) μέλη, κατοίκους ημεδαπής και μέχρι τριάντα (30) μέλη κατοίκους εξωτερικού».

Best of internet