Χρήστος Κιούσης

Χρήστος Κιούσης

Πόσο αντιπροσωπευτική θέλουμε την αντιπροσωπευτική Δημοκρατία μας;
Λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Κιούσης εκφράζει προσωπική αμφιβολία για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που ασκεί αυτή η Κυβέρνηση και που μας οδηγεί αυτή ιστορικά. 
11/12/18 10:12