Χρήστος Κιούσης

Χρήστος Κιούσης

Ο δικός μου Ζάρκο...
Ο Χρήστος Κιούσης συνάντησε κάποτε τον Ζάρκο Πάσπαλι, γράφει γι αυτόν την ημέρα που ο Μαυροβούνιος κλείνει τα 51 και τολμά την υπέρτατη ιεροσυλία. Συγκρίνει την επιδραστικότητά του στην ιστορία του...
27/03/17 21:47