Την Τετάρτη ξεκινούν oι πλειστηριασμοί

Την Τετάρτη ξεκινούν oι πλειστηριασμοί

Την Τετάρτη ξεκινούν oι πλειστηριασμοί

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 59/2016, με το οποίο, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται. Αυτό σημαίνει πρακτικά την έναρξη ισχύος της αναγκαστικής εκτέλεσης με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος προσδιορίζει, ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στον πλειστηριασμό, την εμπορική αξία.

 

Ενώ, μέχρι σήμερα δηλαδή, το ακίνητο έβγαινε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς την αντικειμενική του αξία, από 1η Ιουνίου 2016, η τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι αυτή που θα προσδιορίζει ο δικαστικός επιμελητής την ημέρα της κατάσχεσης του ακινήτου, αφού θα λάβει υπόψη του την εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή, δηλαδή την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία σαφώς σήμερα είναι πλέον πολύ χαμηλότερη από τις αντικειμενικές αξίες και θα συνεχίζει να μειώνεται όσο θα προχωρά η μαζική εκποίηση των ακινήτων.

Του Παύλου Ελευθερόπουλου

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο πλειστηριασμός θα γίνεται με τιμή πρώτης προσφοράς τουλάχιστον την εμπορική αξία του ακινήτου. Εδώ βεβαίως υπάρχει μια ασάφεια ως προς το αν θα μπορούσε να είναι και τα δύο τρίτα αυτής, αφού το άρθρο 954 εδ. 2 , το οποίο ισχύει και για τους πλειστηριασμούς ακινήτων, ορίζει ότι η τιμή πρώτης προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αξίας στην οποία εκτιμήθηκε, ενώ το άρθρο 995 εδ. 1 ορίζει ότι τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου.

Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν δεν ευοδωθεί ο πλειστηριασμός τότε με δικαστική απόφαση μπορεί να εκποιηθεί το ακίνητο ελεύθερα με τιμή χαμηλότερη της εμπορικής του αξίας.

Επιπλέον, θα καθορίζονται ημέρες και ώρες επίσκεψης του ακινήτου από ενδιαφερόμενους πλειοδότες, το αργότερο επτά ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Αν το ποσό που θα προκύψει από τον πλειστηριασμό δεν καλύπτει ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δανειολήπτη, όπως έχει διαμορφωθεί το δάνειο, (με τόκους, δικαστικά έξοδα κλπ), τότε αυτός, παρόλο που θα έχει χάσει το σπίτι του, θα οφείλει το υπόλοιπο ποσό του δανείου, μέχρι την εξόφληση.

Ήδη, με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, υπάρχουν σε ετοιμότητα προς εκτέλεση 60.000 διαταγές πληρωμής!

Πηγή: koolnews.gr

 

Best of internet