Δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα στο κινητό: Μόνο σε μία συσκευή θα επιτρέπεται η αποθήκευσή τους

Δίπλωμα οδήγησης και ταυτότητα στο κινητό: Μόνο σε μία συσκευή θα επιτρέπεται η αποθήκευσή τους
Όσα προβλέπει η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων.

Οι λεπτομέρειες για την αποθήκευση – σε ψηφιακή μορφή – της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο κινητό, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ προς τα τέλη του Ιουλίου.

Η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης θα χρησιμοποιούνται σε ελέγχους της τροχαίας στο δρόμο αλλά και για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου σε διάφορες υπηρεσίες. Η τροπολογία αναφέρει όλα τα στοιχεία που θα περιέρχονται στην ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης, ενώ διευκρινίζεται ότι κάθε άτομο θα μπορεί να τα αποθηκεύει μόνο σε μία συσκευή.

Σε ποιους θα επιδεικνύονται τα ψηφιακά έγγραφα

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gον.gr), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

Ποια στοιχεία αποθηκεύονται στην ψηφιακή ταυτότητα

Ο αριθμός ταυτότητας,
το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,
η ημερομηνία γέννησης,
ο τόπος γέννησης,
η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και
η φωτογραφία του κατόχου

Ποια στοιχεία αποθηκεύονται στην ψηφιακή άδεια οδήγησης

Ο αριθμός της άδειας οδήγησης,
το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
η ημερομηνία γέννησης,
ο τόπος γέννησης,
η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης,
η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης,
ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,
η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,
η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και
η φωτογραφία του κατόχου.

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή εγγράφου που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και κωδικό QR.

Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.

Για ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου τετραψήψιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα που κάνουν τον έλεγχο.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο πώς γίνεται ο έλεγχος, στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Πώς θα γίνεται η ανάκληση των ψηφιακών εγγράφων

Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγηση οχήματος, το ψηφιακό έγγραφο ανακαλείται αυτοδικαίως.

Η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης επέχουν θέση ταξιδιωτικού εγγράφου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

Photo credits: Υπουργείο Μεταφορών Κουίνσλαντ

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!