Νοθευμένα καύσιμα: Ποιες είναι οι ποινές για τα πρατήρια από την ΑΑΔΕ

Νοθευμένα καύσιμα: Ποιες είναι οι ποινές για τα πρατήρια από την ΑΑΔΕ
Με απόφαση του Διοικητή της, η ΑΑΔΕ μπορεί πλέον να προχωρά και σε σφράγιση πρατηρίων υγρών καυσίμων, εφόσον διαπιστωθεί νοθεία.

Στη σφράγιση πρατηρίων αλλά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, θα έχει το δικαίωμα να προχωρά η ΑΑΔΕ με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή. Οι ημέρες σφράγισης θα είναι ανάλογες με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, που θα προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Οι ημέρες σφράγισης

Ποσότητα καυσίμωνΗμέρες
μέχρι 5.000 λίτρα10
5.001 - 20.000 λίτρα30
20.001 - 45.000 λίτρα50
Άνω των 45.000 λίτρων90

Πώς θα γίνεται η σφράγιση

Η σφράγιση επιβάλλεται σε όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου ή όποιας άλλης εγκατάστασης, με ειδικές σφραγίδες και αυτοκόλλητες ταινίες στην κεντρική είσοδο και στις αντλίες. Στις αυτοκόλλητες ταινίες αναγράφεται εμφανώς στα ελληνικά και τα αγγλικά ότι το πρατήριο σφραγίζεται λόγω νοθείας.

Τα νοθευμένα καύσιμα πρέπει να απαντλούνται υποχρεωτικά με ειδικές διαδικασίες και με δαπάνες του ιδιοκτήτη του πρατηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό θα είναι σφραγισμένο, αλλιώς η εγκατάσταση δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά το πέρας της σφράγισής της.

Η διαδικασία δημοσιοποίησης

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ, τηρώντας το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.aade.gr) για ένα έτος τα στοιχεία των παραβατών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες.
Τα στοιχεία, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι:
• Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο διακριτικός του τίτλος
• Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση
• Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης
• H περιγραφή της παράβασης
• Η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε
• Το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης
• Η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης δημοσιοποίησης
• Ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!