What the f**k is that? (vid)

What the f**k is that? (vid)

Ο Βέντραν Τσόρλουκα δέχτηκε αγκωνιά στο κεφάλι από τον Τοσούν, γέμισε αίματα και εξέφρασε την ευγενική απορία: «Τι στον... ήταν αυτό;»