Ντόρτμουντ: Έτσι ζήσαμε από μέσα την... τρέλα του «Signal Iduna Park»! (pics & vids)

Νίκος Μαρούδας
Ντόρτμουντ: Έτσι ζήσαμε από μέσα την... τρέλα του «Signal Iduna Park»! (pics & vids)

bet365

Την ευκαιρία να ζήσει από μέσα την... παράνοια ενός εντός έδρας αγώνα της Ντόρτμουντ είχε το Gazzetta Weekend Journal και σας μεταφέρει το ατελείωτο πάρτι σε ένα απλό παιχνίδι πρωταθλήματος με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης!

Πριν id="head-1"> λίγες id="head-1"> μέρες, id="head-1"> ο id="head-1"> υπογράφων id="head-1"> αυτό id="head-1"> το id="head-1"> κείμενο, id="head-1"> ταξίδεψε id="head-1"> στη id="head-1"> Γερμανία id="head-1"> και id="head-1"> φυσικά id="head-1"> ως id="head-1"> λάτρης id="head-1"> του id="head-1"> ποδοσφαίρου id="head-1"> δεν id="head-1"> θα id="head-1"> άφηνε id="head-1"> την id="head-1"> ευκαιρία id="head-1"> να id="head-1"> βρεθεί id="head-1"> σε id="head-1"> κάποιο id="head-1"> γήπεδο. id="head-1"> Προορισμός id="head-1"> το id="head-1"> Μπίλεφελντ, id="head-1"> γειτονική id="head-1"> περιοχή id="head-1"> του id="head-1"> Ντόρτμουντ, id="head-1"> εκείνη id="head-1"> την id="head-1"> αγωνιστική id="head-1"> η id="head-1"> Μπορούσια id="head-1"> φιλοξενούσε id="head-1"> την id="head-1"> Άιντραχτ. id="head-1"> Ένα id="head-1"> μήνα id="head-1"> πριν id="head-1"> άρχισε id="head-1"> η id="head-1"> αναζήτηση id="head-1"> εισιτηρίου, id="head-1"> μια id="head-1"> πολύ id="head-1"> δύσκολη id="head-1"> υπόθεση id="head-1"> για id="head-1"> το id="head-1"> συγκεκριμένο id="head-1"> γήπεδο, id="head-1"> ωστόσο id="head-1"> μετά id="head-1"> από id="head-1"> πολύ id="head-1"> κόπο id="head-1"> εξασφαλίστηκαν id="head-1"> τα id="head-1"> δύο id="head-1"> εισιτήρια id="head-1"> στο id="head-1"> κόρνερ, id="head-1"> δίπλα id="head-1"> ακριβώς id="head-1"> στην id="head-1"> παράνοια id="head-1"> των id="head-1"> οργανωμένων id="head-1"> οπαδών id="head-1"> της id="head-1"> Γερμανικής id="head-1"> ομάδας.

Η id="head-1"> προσμονή id="head-1"> ήταν id="head-1"> τεράστια. id="head-1"> Η id="head-1"> μέρα id="head-1"> του id="head-1"> αγώνα id="head-1"> είχε id="head-1"> φτάσει id="head-1"> και id="head-1"> μαζί id="head-1"> με id="head-1"> τον id="head-1"> φίλο id="head-1"> μου id="head-1"> Δημήτρη, id="head-1"> μόνιμο id="head-1"> κάτοικο id="head-1"> Μπίλεφελντ id="head-1"> κι id="head-1"> οπαδό id="head-1"> της id="head-1"> Ντόρτμουντ, id="head-1"> ξεκινήσαμε id="head-1"> για id="head-1"> το id="head-1"> «Signal id="head-1"> Iduna id="head-1"> Park» id="head-1"> όπου id="head-1"> πήραμε id="head-1"> τα id="head-1"> «μαγικά» id="head-1"> χαρτάκια id="head-1"> ακριβώς id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> σέντρα id="head-1"> της id="head-1"> αναμέτρησης. id="head-1"> Αυτό id="head-1"> μας id="head-1"> έκανε id="head-1"> να id="head-1"> βρεθούμε id="head-1"> στις id="head-1"> θέσεις id="head-1"> μας id="head-1"> 11 id="head-1"> λεπτά id="head-1"> μετά id="head-1"> την id="head-1"> σέντρα. id="head-1"> Χάσαμε id="head-1"> την id="head-1"> είσοδο id="head-1"> των id="head-1"> ομάδων, id="head-1"> αλλά id="head-1"> η... id="head-1"> τρέλα id="head-1"> της id="head-1"> εξέδρας id="head-1"> μόλις id="head-1"> είχε id="head-1"> ξεκινήσει! id="head-1"> Από id="head-1"> τα id="head-1"> πρώτα id="head-1"> πράγματα id="head-1"> που id="head-1"> ήθελα id="head-1"> να id="head-1"> δω id="head-1"> με id="head-1"> τα id="head-1"> μάτια id="head-1"> μου id="head-1"> ήταν id="head-1"> οι id="head-1"> κατακόρυφες id="head-1"> εξέδρες id="head-1"> αυτού id="head-1"> του id="head-1"> γηπέδου. id="head-1"> Δεν id="head-1"> υπάρχει id="head-1"> άνθρωπος id="head-1"> που id="head-1"> το id="head-1"> έχει id="head-1"> επισκεφτεί id="head-1"> και id="head-1"> να id="head-1"> μη id="head-1"> μιλάει id="head-1"> για id="head-1"> τις id="head-1"> απότομες id="head-1"> αυτές id="head-1"> εξέδρες.

id="head-1"> alt="" id="head-1"> src="/sites/default/files/migrated/2020/02/87765451_233711264429310_5374682899817693184_n.jpg" id="head-1"> style="width: id="head-1"> 360px; id="head-1"> height: id="head-1"> 480px;">

Σε id="head-1"> κάνουν id="head-1"> πραγματικά id="head-1"> να id="head-1"> μένεις id="head-1"> με id="head-1"> ανοιχτό id="head-1"> το id="head-1"> στόμα. id="head-1"> Να id="head-1"> μην id="head-1"> το id="head-1"> πιστεύεις id="head-1"> πως id="head-1"> μπορεί id="head-1"> ένα id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> να id="head-1"> έχει id="head-1"> χτιστεί id="head-1"> με id="head-1"> αυτό id="head-1"> τον id="head-1"> τρόπο. id="head-1"> Νομίζεις id="head-1"> πως... id="head-1"> πέφτεις id="head-1"> προς id="head-1"> τον id="head-1"> αγωνιστικό id="head-1"> χώρο. id="head-1"> Απίθανο, id="head-1"> τρομερό, id="head-1"> καταπληκτικό!

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;">

id="head-1">

Πάμε id="head-1"> τώρα id="head-1"> στην id="head-1"> τρέλα id="head-1"> της id="head-1"> εξέδρας... id="head-1"> Μέχρι id="head-1"> το id="head-1"> 30' id="head-1"> τα id="head-1"> πράγματα id="head-1"> εντός id="head-1"> αγωνιστικού id="head-1"> χώρου id="head-1"> ήταν id="head-1"> αρκετά... id="head-1"> ήρεμα, id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> Ντόρτμουντ id="head-1"> να id="head-1"> έχει id="head-1"> την id="head-1"> υπεροχή id="head-1"> αλλά id="head-1"> να id="head-1"> μη id="head-1"> σκοράρει. id="head-1"> Ωστόσο id="head-1"> στην id="head-1"> εξέδρα id="head-1"> κανείς id="head-1"> δεν id="head-1"> ήταν id="head-1"> ήρεμος! id="head-1"> Όλοι id="head-1"> όρθιοι id="head-1"> φώναζαν id="head-1"> για id="head-1"> την id="head-1"> τρέλα id="head-1"> τους, id="head-1"> την id="head-1"> αγάπη id="head-1"> τους, id="head-1"> το id="head-1"> πάθος id="head-1"> τους! id="head-1"> Στο id="head-1"> 33' id="head-1"> όμως id="head-1"> άρχισε id="head-1"> το id="head-1"> πραγματικό id="head-1"> πάρτι! id="head-1"> Ο id="head-1"> Πίστσεκ id="head-1"> με id="head-1"> σουτάρα id="head-1"> έστειλε id="head-1"> την id="head-1"> μπάλα id="head-1"> στα id="head-1"> δίχτυα id="head-1"> για id="head-1"> το id="head-1"> 1-0. id="head-1"> Η id="head-1"> παράνοια id="head-1"> στην id="head-1"> εξέδρα id="head-1"> είχε id="head-1"> ήδη id="head-1"> αρχίσει!

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.604%;">

id="head-1">

Είχα id="head-1"> ακούσει id="head-1"> πολλά id="head-1"> για id="head-1"> την id="head-1"> τρομερή id="head-1"> αυτή id="head-1"> ατμόσφαιρα id="head-1"> του id="head-1"> γηπέδου id="head-1"> της id="head-1"> Ντόρτμουντ, id="head-1"> αλλά id="head-1"> πραγματικά id="head-1"> άλλο id="head-1"> να id="head-1"> στο id="head-1"> λένε id="head-1"> κι id="head-1"> άλλο id="head-1"> να id="head-1"> το id="head-1"> ζεις! id="head-1"> Όσο id="head-1"> κλισέ id="head-1"> κι id="head-1"> αν id="head-1"> ακούγεται id="head-1"> αυτό, id="head-1"> ισχύει id="head-1"> στον id="head-1"> απόλυτο id="head-1"> βαθμό id="head-1"> ακόμα id="head-1"> και id="head-1"> σε id="head-1"> ένα id="head-1"> απλό id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> Bundesliga! id="head-1"> Αυτό id="head-1"> πραγματικά id="head-1"> δεν id="head-1"> το id="head-1"> περίμενα. id="head-1"> Στο id="head-1"> ημίχρονο id="head-1"> της id="head-1"> αναμέτρησης id="head-1"> οι id="head-1"> εξέδρες id="head-1"> άδειασαν id="head-1"> για id="head-1"> να id="head-1"> γεμίσουν id="head-1"> λίγα id="head-1"> λεπτά id="head-1"> πριν id="head-1"> την id="head-1"> σέντρα id="head-1"> του id="head-1"> δεύτερου id="head-1"> μέρους, id="head-1"> με id="head-1"> όλο id="head-1"> το id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> να id="head-1"> έχει id="head-1"> μια id="head-1"> μπύρα id="head-1"> στο id="head-1"> χέρι! id="head-1"> Το id="head-1"> ποδόσφαιρο id="head-1"> στη id="head-1"> Γερμανία id="head-1"> είναι id="head-1"> μια id="head-1"> μεγάλη id="head-1"> γιορτή id="head-1"> και id="head-1"> τίποτα id="head-1"> άλλο.

id="head-1"> id="head-0">Η id="head-1"> απόλυτη id="head-1"> ευτυχία id="head-1"> των id="head-1"> τριών id="head-1"> γκολ id="head-1"> μπροστά id="head-1"> σου!

Αυτό id="head-1"> που id="head-1"> θα id="head-1"> ακολουθούσε id="head-1"> δεν id="head-1"> το id="head-1"> φανταζόμουν id="head-1"> ούτε id="head-1"> στα id="head-1"> πιο... id="head-1"> τρελά id="head-1"> μου id="head-1"> όνειρα id="head-1"> όταν id="head-1"> έκλεινα id="head-1"> τα id="head-1"> εισιτήρια id="head-1"> σε id="head-1"> εκείνο id="head-1"> το id="head-1"> κόρνερ id="head-1"> του id="head-1"> γηπέδου! id="head-1"> Η id="head-1"> Ντόρτμουντ id="head-1"> μπήκε id="head-1"> στον id="head-1"> αγωνιστικό id="head-1"> χώρο id="head-1"> «αφηνιασμένη» id="head-1"> και id="head-1"> με id="head-1"> σκοπό id="head-1"> να... id="head-1"> καθαρίσει id="head-1"> την id="head-1"> άφαντη id="head-1"> Άιντραχτ, id="head-1"> ώστε id="head-1"> να id="head-1"> κάνει id="head-1"> και id="head-1"> συντήρηση id="head-1"> δυνάμεων id="head-1"> ενόψει id="head-1"> Παρί id="head-1"> Σεν id="head-1"> Ζερμέν.

Κάπως id="head-1"> έτσι, id="head-1"> τέσσερα id="head-1"> λεπτά id="head-1"> μετά id="head-1"> την id="head-1"> σέντρα id="head-1"> στο id="head-1"> δεύτερο id="head-1"> 45λεπτο id="head-1"> ήρθε id="head-1"> το id="head-1"> 2-0 id="head-1"> του id="head-1"> Σάντσο id="head-1"> μπροστά id="head-1"> στα id="head-1"> μάτια id="head-1"> μου id="head-1"> και id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> ευτυχία id="head-1"> να id="head-1"> έχω id="head-1"> ανοίξει id="head-1"> την id="head-1"> κάμερα id="head-1"> του id="head-1"> κινητού id="head-1"> μου id="head-1"> έγκαιρα id="head-1"> ώστε id="head-1"> να id="head-1"> το id="head-1"> κρατήσω id="head-1"> για id="head-1"> πάντα id="head-1"> στη id="head-1"> συλλογή id="head-1"> μου. id="head-1"> Το id="head-1"> τι id="head-1"> έγινε id="head-1"> το id="head-1"> «Signal id="head-1"> Iduna id="head-1"> Park» id="head-1"> καλύτερα id="head-1"> να id="head-1"> το id="head-1"> πει id="head-1"> η id="head-1"> εικόνα id="head-1"> παρακάτω...

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.604%;">

id="head-1">

Η id="head-1"> καταπληκτική id="head-1"> Μπορούσια id="head-1"> συνέχισε id="head-1"> να id="head-1"> δίνει id="head-1"> λόγους id="head-1"> στον id="head-1"> κόσμο id="head-1"> της id="head-1"> να... id="head-1"> παραληρεί! id="head-1"> Όχι id="head-1"> βέβαια id="head-1"> πως id="head-1"> είχαν id="head-1"> κάποιο id="head-1"> πρόβλημα id="head-1"> εκείνοι, id="head-1"> που id="head-1"> χοροπηδούσαν id="head-1"> επί id="head-1"> 90 id="head-1"> λεπτά id="head-1"> ασταμάτητα. id="head-1"> Το id="head-1"> νέο id="head-1"> παιδί... id="head-1"> θαύμα id="head-1"> του id="head-1"> ευρωπαϊκού id="head-1"> ποδοσφαίρου id="head-1"> όμως id="head-1"> βρήκε id="head-1"> για id="head-1"> ακόμα id="head-1"> μια id="head-1"> φορά id="head-1"> δίχτυα id="head-1"> και id="head-1"> θα id="head-1"> έχω id="head-1"> να id="head-1"> το id="head-1"> λέω, id="head-1"> πως id="head-1"> τον id="head-1"> είδα id="head-1"> να id="head-1"> σκοράρει id="head-1"> μπροστά id="head-1"> μου. id="head-1"> Πέρσι id="head-1"> είδα id="head-1"> τον id="head-1"> Κριστιάνο, id="head-1"> φέτος id="head-1"> είδα id="head-1"> τον id="head-1"> Χάαλαντ! id="head-1"> Ok, id="head-1"> σε id="head-1"> άδειο id="head-1"> τέρμα, id="head-1"> αλλά id="head-1"> μικρή id="head-1"> σημασία id="head-1"> έχει!

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.604%;">

id="head-1">

Ο id="head-1"> δείκτης id="head-1"> του id="head-1"> σκορ id="head-1"> ήταν id="head-1"> ήδη id="head-1"> στο id="head-1"> 3-0 id="head-1"> και id="head-1"> στο id="head-1"> 74', id="head-1"> ο id="head-1"> Γκερέιρο id="head-1"> με id="head-1"> σουτάρα id="head-1"> έγραψε id="head-1"> το id="head-1"> 4-0 id="head-1"> κι id="head-1"> απόλυτη... id="head-1"> παράνοια id="head-1"> ήρθε id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> «Yellow id="head-1"> Wall» id="head-1"> όπως id="head-1"> ονομάζεται id="head-1"> το id="head-1"> μέρος id="head-1"> των id="head-1"> οργανωμένων id="head-1"> της id="head-1"> Ντόρτμουντ! id="head-1"> Μπύρες id="head-1"> στον id="head-1"> αέρα, id="head-1"> ο id="head-1"> ένας id="head-1"> πάνω id="head-1"> στον id="head-1"> άλλο, id="head-1"> παράνοια id="head-1"> κανονική!

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.604%;">

id="head-1">

id="head-1"> alt="" id="head-1"> src="/sites/default/files/migrated/2020/02/capture_1_0.jpg" id="head-1"> style="width: id="head-1"> 480px; id="head-1"> height: id="head-1"> 597px;">

Κόσμος id="head-1"> και id="head-1"> ομάδα id="head-1"> ένα id="head-1"> για id="head-1"> δέκα id="head-1"> λεπτά!

Το id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> έληξε id="head-1"> και id="head-1"> κανείς id="head-1"> δεν id="head-1"> σηκώθηκε id="head-1"> να id="head-1"> πάει id="head-1"> πουθενά! id="head-1"> Όλοι id="head-1"> στις id="head-1"> θέσεις id="head-1"> τους, id="head-1"> όλοι id="head-1"> να id="head-1"> γιορτάσουν id="head-1"> ακόμα id="head-1"> μια id="head-1"> μεγάλη id="head-1"> νίκη id="head-1"> της id="head-1"> ομάδας id="head-1"> τους! id="head-1"> Οι id="head-1"> ποδοσφαιριστές id="head-1"> βρέθηκαν id="head-1"> μπροστά id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> πέταλο id="head-1"> των id="head-1"> οργανωμένων id="head-1"> κι id="head-1"> άρχισαν id="head-1"> να id="head-1"> χοροπηδούν id="head-1"> στον id="head-1"> ρυθμό id="head-1"> που id="head-1"> έδιναν id="head-1"> εκείνοι.

Τι id="head-1"> έλεγαν id="head-1"> τα id="head-1"> συνθήματα id="head-1"> μπορεί id="head-1"> να id="head-1"> μην id="head-1"> καταλάβαινα, id="head-1"> όμως id="head-1"> κατάφεραν id="head-1"> κι id="head-1"> εμένα id="head-1"> να id="head-1"> με id="head-1"> κάνουν id="head-1"> να id="head-1"> χοροπηδώ id="head-1"> στο id="head-1"> ρυθμό id="head-1"> τους id="head-1"> και id="head-1"> να id="head-1"> χαίρομαι id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> χαρά id="head-1"> τους. id="head-1"> Ήξερα id="head-1"> πως id="head-1"> ζούσα id="head-1"> μοναδικές id="head-1"> στιγμές id="head-1"> σε id="head-1"> ένα id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> που id="head-1"> είναι id="head-1"> πάρα id="head-1"> μα id="head-1"> πάρα id="head-1"> πολύ id="head-1"> δύσκολο id="head-1"> να id="head-1"> βρεθεί id="head-1"> ο id="head-1"> καθένας.

Το id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> είχε id="head-1"> τελειώσει id="head-1"> λοιπόν id="head-1"> κι id="head-1"> αφού id="head-1"> είχε id="head-1"> ολοκληρωθεί id="head-1"> και id="head-1"> η id="head-1"> μίνι id="head-1"> γιορτή id="head-1"> παικτών id="head-1"> και id="head-1"> κόσμου id="head-1"> αποχωρήσαμε id="head-1"> από id="head-1"> τις id="head-1"> εξέδρες. id="head-1"> Ο id="head-1"> κόσμος id="head-1"> ήταν id="head-1"> πανευτυχής id="head-1"> κατά id="head-1"> την id="head-1"> έξοδό id="head-1"> του id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> και id="head-1"> σε id="head-1"> μια id="head-1"> πολύ id="head-1"> έξυπνη id="head-1"> κίνηση id="head-1"> οι id="head-1"> άνθρωποι id="head-1"> της id="head-1"> Ντόρτμουντ id="head-1"> μοίραζαν id="head-1"> έξω id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> σακουλάκια id="head-1"> με id="head-1"> ζαχαρωτά id="head-1"> τα id="head-1"> οποία id="head-1"> έγραφαν id="head-1"> «η id="head-1"> αγάπη id="head-1"> σας id="head-1"> είναι id="head-1"> σίγουρη» id="head-1"> μιας id="head-1"> και id="head-1"> η id="head-1"> μέρα id="head-1"> που id="head-1"> έγινε id="head-1"> το id="head-1"> συγκεκριμένο id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> ήταν id="head-1"> η id="head-1"> ημέρα id="head-1"> του id="head-1"> Αγίου id="head-1"> Βαλεντίνου.

id="head-1"> alt="" id="head-1"> src="/sites/default/files/migrated/2020/02/87872262_1749952985142466_1894115903642009600_n_0.jpg" id="head-1"> style="width: id="head-1"> 360px; id="head-1"> height: id="head-1"> 480px;">

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;">

id="head-1">

Μια id="head-1"> βόλτα id="head-1"> και id="head-1"> μέχρι id="head-1"> το id="head-1"> Ντίσελντορφ

Ένα id="head-1"> δίωρο id="head-1"> μακριά id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> Μπίλεφελντ, id="head-1"> βρίσκεται id="head-1"> και id="head-1"> το id="head-1"> Ντίσελντορφ. id="head-1"> Το id="head-1"> Σάββατο id="head-1"> λοιπόν, id="head-1"> την id="head-1"> επόμενη id="head-1"> μέρα id="head-1"> από id="head-1"> την id="head-1"> εμπειριάρα id="head-1"> του id="head-1"> να id="head-1"> ζεις id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> της id="head-1"> Ντόρτμουντ id="head-1"> στο id="head-1"> σπίτι id="head-1"> της, id="head-1"> δεν id="head-1"> χάσαμε id="head-1"> την id="head-1"> ευκαιρία id="head-1"> να id="head-1"> παρακολουθήσουμε id="head-1"> και id="head-1"> την id="head-1"> αναμέτρηση id="head-1"> της id="head-1"> Φορτούνα id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> Γκλάντμπαχ. id="head-1"> Η id="head-1"> μία id="head-1"> στη id="head-1"> ζώνη id="head-1"> του id="head-1"> υποβιβασμού, id="head-1"> η id="head-1"> άλλη id="head-1"> ζωντανή id="head-1"> στη id="head-1"> μάχη id="head-1"> του id="head-1"> τίτλου!

id="head-1"> alt="" id="head-1"> src="/sites/default/files/migrated/2020/02/fsfse_0.jpg" id="head-1"> style="width: id="head-1"> 789px; id="head-1"> height: id="head-1"> 521px;">

Αυτό id="head-1"> που id="head-1"> είδα id="head-1"> με id="head-1"> το id="head-1"> που id="head-1"> βρέθηκα id="head-1"> στις id="head-1"> εξέδρες, id="head-1"> ήταν id="head-1"> κάτι id="head-1"> το id="head-1"> ανεπανάληπτο. id="head-1"> Ομάδα id="head-1"> που id="head-1"> παλεύει id="head-1"> για id="head-1"> την id="head-1"> σωτηρία id="head-1"> της id="head-1"> να id="head-1"> έχει id="head-1"> ένα id="head-1"> κατάμεστο id="head-1"> γήπεδο id="head-1"> και id="head-1"> τον id="head-1"> κόσμο id="head-1"> της id="head-1"> να id="head-1"> έχει id="head-1"> ετοιμάσει id="head-1"> ένα id="head-1"> εντυπωσιακότατο id="head-1"> coreo! id="head-1"> Φυσικά id="head-1"> όλοι id="head-1"> γνώριζαν id="head-1"> πως id="head-1"> το id="head-1"> απόγευμα id="head-1"> θα id="head-1"> ήταν id="head-1"> δύσκολο id="head-1"> κι id="head-1"> έτσι id="head-1"> ήταν, id="head-1"> με id="head-1"> την id="head-1"> Γκλάντμπαχ id="head-1"> να id="head-1"> επικρατεί id="head-1"> 1-4 id="head-1"> στο id="head-1"> Ντίσελντορφ.

Δεν id="head-1"> θα id="head-1"> σταθώ id="head-1"> στα id="head-1"> γκολ, id="head-1"> στους id="head-1"> πανηγυρισμούς, id="head-1"> σε id="head-1"> τίποτα id="head-1"> απ' id="head-1"> όλα id="head-1"> αυτά id="head-1"> σε id="head-1"> αυτό id="head-1"> το id="head-1"> παιχνίδι. id="head-1"> Θα id="head-1"> σταθώ id="head-1"> σε id="head-1"> κάτι id="head-1"> άλλο, id="head-1"> πολύ id="head-1"> σημαντικό id="head-1"> και id="head-1"> πολύ... id="head-1"> μακρινό id="head-1"> για id="head-1"> τα id="head-1"> ελληνικά id="head-1"> δεδομένα. id="head-1"> Δυο id="head-1"> ομάδες id="head-1"> από id="head-1"> δύο id="head-1"> γειτονικές id="head-1"> πόλεις id="head-1"> κι id="head-1"> ο id="head-1"> κόσμος id="head-1"> ήταν id="head-1"> μαζί id="head-1"> στην id="head-1"> εξέδρα! id="head-1"> Το id="head-1"> ποδόσφαιρο id="head-1"> στη id="head-1"> Γερμανία id="head-1"> είναι id="head-1"> απλά id="head-1"> ένα id="head-1"> παιχνίδι!

Αυτή id="head-1"> ήταν id="head-1"> και id="head-1"> η id="head-1"> ατάκα id="head-1"> μιας id="head-1"> κυρίας id="head-1"> που id="head-1"> καθόταν id="head-1"> ακριβώς id="head-1"> πίσω id="head-1"> μου, id="head-1"> σε id="head-1"> έναν id="head-1"> φίλο id="head-1"> της id="head-1"> Γκλάντμπαχ id="head-1"> που id="head-1"> πανηγύρισε id="head-1"> άκρως id="head-1"> εκδηλωτικά id="head-1"> τα id="head-1"> τέρματα id="head-1"> της id="head-1"> ομάδας id="head-1"> του. id="head-1"> Αφού id="head-1"> εκείνος id="head-1"> πρώτα... id="head-1"> προκάλεσε id="head-1"> την id="head-1"> οργή id="head-1"> της, id="head-1"> στη id="head-1"> συνέχεια id="head-1"> κι id="head-1"> αφού id="head-1"> γύρισε id="head-1"> να id="head-1"> την id="head-1"> κοιτάξει id="head-1"> εκείνη id="head-1"> του id="head-1"> ζήτησε id="head-1"> συγνώμη id="head-1"> για id="head-1"> το id="head-1"> «βούλωσε id="head-1"> το» id="head-1"> που id="head-1"> του id="head-1"> είχε id="head-1"> πει id="head-1"> μετά id="head-1"> τον id="head-1"> πανηγυρισμό id="head-1"> στο id="head-1"> τέταρτο id="head-1"> τέρμα id="head-1"> των id="head-1"> φιλοξενούμενων, id="head-1"> για id="head-1"> να id="head-1"> συνεχίσει id="head-1"> με id="head-1"> το id="head-1"> «είναι id="head-1"> απλά id="head-1"> ένα id="head-1"> παιχνίδι, id="head-1"> τώρα id="head-1"> κέρδισες id="head-1"> εσύ, id="head-1"> την id="head-1"> επόμενη id="head-1"> εγώ». id="head-1"> Πάλι id="head-1"> καλά id="head-1"> ο id="head-1"> Δημήτρης id="head-1"> που id="head-1"> πήγαμε id="head-1"> μαζί id="head-1"> και id="head-1"> σε id="head-1"> αυτό id="head-1"> το id="head-1"> παιχνίδι id="head-1"> καταλαβαίνει id="head-1"> πλέον id="head-1"> άπταιστα id="head-1"> τα id="head-1"> γερμανικά id="head-1"> και id="head-1"> μου id="head-1"> εξήγησε id="head-1"> τον id="head-1"> διάλογό id="head-1"> τους!

id="head-1"> alt="" id="head-1"> src="/sites/default/files/migrated/2020/02/87991045_2481064021998255_5502317443680305152_n.jpg" id="head-1"> style="width: id="head-1"> 1240px; id="head-1"> height: id="head-1"> 674px;">

Επίσης id="head-1"> κάτι id="head-1"> που id="head-1"> με id="head-1"> εντυπωσίασε id="head-1"> είναι id="head-1"> ο id="head-1"> καταπληκτικός id="head-1"> κόσμος id="head-1"> της id="head-1"> Γκλάντμπαχ id="head-1"> (σ.σ. id="head-1"> μπήκε id="head-1"> ήδη id="head-1"> στη id="head-1"> λίστα id="head-1"> με id="head-1"> τα id="head-1"> επόμενα id="head-1"> γήπεδα id="head-1"> που id="head-1"> θέλω id="head-1"> να id="head-1"> επισκεφτώ), id="head-1"> που id="head-1"> επίσης id="head-1"> γιόρτασε id="head-1"> με id="head-1"> τους id="head-1"> ποδοσφαιριστές id="head-1"> την id="head-1"> τεσσάρα id="head-1"> στο id="head-1"> σπίτι id="head-1"> της id="head-1"> Φορτούνα, id="head-1"> αλλά id="head-1"> και id="head-1"> ο id="head-1"> κόσμος id="head-1"> της id="head-1"> ομάδας id="head-1"> του id="head-1"> Ντίσελντορφ. id="head-1"> Παρά id="head-1"> το id="head-1"> βαρύ id="head-1"> 1-4 id="head-1"> και id="head-1"> την id="head-1"> δύσκολη id="head-1"> βαθμολογική id="head-1"> θέση, id="head-1"> αποθέωσε id="head-1"> τους id="head-1"> ποδοσφαιριστές id="head-1"> και id="head-1"> φώναζε id="head-1"> συνθήματα id="head-1"> και id="head-1"> κατά id="head-1"> την id="head-1"> αποχώρησή id="head-1"> του id="head-1"> από id="head-1"> το id="head-1"> γήπεδο. id="head-1"> Επίσης id="head-1"> εντυπωσιακό id="head-1"> και id="head-1"> κάτι id="head-1"> που id="head-1"> δείχνει id="head-1"> πως id="head-1"> βλέπουν id="head-1"> το id="head-1"> ποδόσφαιρο id="head-1"> στη id="head-1"> Γερμανία, id="head-1"> το id="head-1"> γεγονός id="head-1"> πως id="head-1"> και id="head-1"> μετά id="head-1"> από id="head-1"> αυτή id="head-1"> την id="head-1"> τεσσάρα id="head-1"> όλο id="head-1"> το id="head-1"> απόγευμα id="head-1"> στους id="head-1"> δρόμους id="head-1"> της id="head-1"> πόλης id="head-1"> ήταν id="head-1"> οπαδοί id="head-1"> της id="head-1"> ομάδας id="head-1"> με id="head-1"> τις id="head-1"> φανέλες id="head-1"> τους id="head-1"> κι id="head-1"> έπιναν id="head-1"> μπύρες id="head-1"> σαν id="head-1"> να id="head-1"> έχουν id="head-1"> κερδίσει! id="head-1"> Σε id="head-1"> αρκετές id="head-1"> περιπτώσεις, id="head-1"> μαζί id="head-1"> με id="head-1"> φίλους id="head-1"> της id="head-1"> Γκλάντμπαχ id="head-1"> οι id="head-1"> οποίοι id="head-1"> κανονικά id="head-1"> κι id="head-1"> αυτοί id="head-1"> φορούσαν id="head-1"> τις id="head-1"> φανέλες id="head-1"> της id="head-1"> ομάδας id="head-1"> τους.

Ποδοσφαιρικός id="head-1"> πολιτισμός...

id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;">
id="head-1"> style="width:100%;height:0px;position:relative;padding-bottom:56.250%;"> id="head-1">

Μάθε πού θα δεις ζωντανά όλους τους αγώνες σήμερα μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

Τελευταία Νέα