LIVE: Vladimir Uzhylovskyi - Leonardo Malgaroli | Sharm El Sheikh 13A 2021