LIVE: Sureshkumar/Virali - Prashanth/Vardhan | New Delhi 03A 2021