LIVE: Caripi/Stevenson - Niki/Poljak | Sharm El Sheikh 13A 2021