LIVE: Filip Horansky - Στέμπε Σέντρικ-Μαρσέλ | Hamburg 2020