LIVE: Ρούπερτ, Λένα - Dasha Lopatetskaya | Antalya 08A (W) 2021