LIVE: Potocnik/Skamlova - Turkmen/Uyar | Antalya 08A (W) 2021