LIVE: Dougaz/Echargui - Takeuchi/Tokuda | Monastir 08A 2021