LIVE: Daniel Elahi Galan - Κόβαλικ Ζόζεφ | Cordoba 2021