LIVE: Lock/Shyla - Gakhov/Kravchenko | Sharm El Sheikh 27A 2020