LIVE: Shimabukuro/Tajima - Johnson/Peniston | Heraklion 12A 2020