LIVE: Rawat/Stevenson - Atlangeriev/Krapivin | Sharm El Sheikh 31A 2020