LIVE: Kadhe/Orlov - Bertola/Crepaldi | Sharm El Sheikh 31A 2020