LIVE: Dubrivnyy/Yevseyev - Paul/Veldheer | Heraklion 11A 2020