LIVE: Danilov/Kiyamov - Skatov/Yevseyev | Sharm El Sheikh 26A 2020