LIVE: Kim/Mikhaylova - Bilardo/Dmitruk | Antalya 18A (W) 2021