LIVE: Fallert/Haerteis - Kelly/Niklas | Porto 10A 2020