LIVE: Mikhaylova/Shalimova - Perez-Garcia/Rossi | Antalya 17A (W) 2021