Συνοδηγός

Η θέση του συνοδηγού έχει τα δικά της μυστικά.
Δεν φτάνει που μας ανεβαίνει η πίεση από την άναρχη κυκλοφορία όταν οδηγούμε, αλλά έχουμε και κάποιους συνοδηγούς, οι οποίοι παίζο...