προμήθεια

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 δώσαμε 700 εκατ. στις τράπεζες για προμήθειες
Προμήθειες συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ κατέβαλαν οι καταναλωτές στις τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του 2019