ναρωτικά

 Μαθητές θα κάνουν τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών
Τεστ για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών σε μαθητές του δημοτικού θέλει να επιβάλει ο πρόεδρος Ντουτέρτε.