μειωμένος φόρος

H Ευρωπαϊκή Ένωση μπλοκάρει τον μειωμένο φόρο σε τσίπουρο και τσικουδιά
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε αντίθετο προς το δίκαιο της ΕΕ τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο τσίπ...