Χρεωστικές κάρτες

Αύξηση στην έκδοση χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2019
Οι χρεωστικές κάρτες στην Ελλάδα ανήλθαν στα 15 εκατομμύρια σε μια 20ετία.