επείγοντα

Σε επείγοντα μετατρέπεται όλο το ισόγειο του Ευαγγελισμού
Σε τμήμα επειγόντων περιστατικών μετατρέπεται όλο το ισόγειο του Ευαγγελισμού, με απόφαση του υπ. Υγείας.