Μειωμένο το δώρο Χριστουγέννων σε όσους έχουν μπει σε αναστολή

Gazzetta team
Μειωμένο το δώρο Χριστουγέννων σε όσους έχουν μπει σε αναστολή
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην βουλή, θα προβλέπει τι θα γίνει και με το δώρο των Χριστουγέννων.

Πρόβλεψη για το τί θα γίνει με το δώρο Χριστουγέννων όσων έχουν μπει σε αναστολή εργασίας από την 1η Μαΐου, περιλαμβάνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην βουλή.

Αυτό ουσιαστικά προβλέπει την καταβολή του θα την αναλάβουν από κοινού ο εργοδότης και η πολιτεία, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

Ο πρώτος θα αναλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό και η δεύτερη το ποσό που αντιστοιχεί στην χρονική διάρκεια που η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί.

Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν θα είναι σύμφωνα με τον πραγματικό μισθό του εργαζόμενου, αλλά με βάση τα 534 ευρώ της μηνιαίας αποζημίωσης για την αναστολή σύμβασης.

Οπως αναφέρει το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τον τρόπο καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, «στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο (από τον εργοδότη) λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού».