Η Yahoo χρωστάει 325 ευρώ σε χρήστες που είχαν λογαριασμό από το 2012 έως το 2016

Gazzetta team
Η Yahoo χρωστάει 325 ευρώ σε χρήστες που είχαν λογαριασμό από το 2012 έως το 2016
Εάν κάποιος είχε λογαριασμό Yahoo μεταξύ του 2012 και του 2016, ενδέχεται να δικαιούται αποζημίωση λόγω αγωγής που έχει κατατεθεί κατά του γίγαντα της τεχνολογίας.

Μερικοί χρήστες θα εξοφληθούν για υπηρεσίες παρακολούθησης πίστωσης και ανάκτησης ταυτότητας από την AllClearID, που πληρώνονται από τη Yahoo.

Άλλοι θα λάβουν έως και 325 ευρώ σε μετρητά ως αποζημίωση.

Η Yahoo έφθασε πρόσφατα σε διακανονισμό σε αγωγή κατηγορίας που κατατέθηκε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και συμφώνησε να καταβάλει 106,5 εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές σε κατοίκους των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Για να επιλεχθούν για αποζημίωση, οι χρήστες θα πρέπει είτε να είχαν ένα λογαριασμό Yahoo μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2012 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016, είτε να έχουν λάβει μια ειδοποίηση παραβίασης των δεδομένων από τη Yahoo μεταξύ του 2016 και του 2017.

Για όσους είναι αβέβαιοι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις, έχει δημιουργηθεί μία φόρμα επικοινωνίας για μεμονωμένα ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ζημιών.

Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις μεταξύ του 2012 και του 2016, χάκερ παραβίασαν τα μέτρα ασφαλείας της Yahoo και απέκτησαν πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες που συνδέονται με τους λογαριασμούς της, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 3 δισεκατομμύρια.

Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, ημερολόγια, κωδικούς πρόσβασης και μια σειρά άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Οι χρήστες των οποίων οι ταυτότητες υποκλέφτηκαν θα είναι επιλέξιμα για αποζημίωση, που μπορεί να φτάσει μέχρι και 22.660 ευρώ.

Εκείνοι που πληρώνονται για λογαριασμούς Yahoo υψηλής ποιότητας ή υπηρεσίες χρηστών μικρών επιχειρήσεων του Yahoo μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή μέχρι 25 τοις εκατό των τελών εγγραφής.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποβολής αίτησης είναι 20 Ιουλίου 2020.

Πηγή: Reader.gr