Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος για την προστασία του μισθού του

Gazzetta team
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο εργαζόμενος για την προστασία του μισθού του
Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και ειδικότερα διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι με οποιεσδήποτε συνθήκες θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι τους μισθούς τους, προβλέπει μεταξύ άλλων η ισχύουσα εργασιακή νομοθεσία.

Έτσι σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος:

- Απαγορεύεται να συμψηφιστεί ο μισθός με απαιτήσεις που έχει ο εργοδότης από τον εργαζόμενο για οποιαδήποτε αιτία (ζημία, δάνειο), εφόσον ο μισθός είναι απόλυτα αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζομένου και της οικογένειάς του, εκτός από τυχόν απαιτήσεις κατά του εργαζομένου για ζημία που προξένησε με δόλο κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Επιτρέπεται, ωστόσο, η παρακράτηση ποσού από τον μισθό εκ των ως άνω αιτίων, εφόσον αυτή είναι εύλογη και το υπόλοιπο ποσό καλύπτει τις ανάγκες του εργαζομένου και της οικογένειάς του.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια...