ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εναλλακτικά καύσιμα. Τελικά συμφέρουν;

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εναλλακτικά καύσιμα. Τελικά συμφέρουν;

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εναλλακτικά καύσιμα. Τελικά συμφέρουν;

Οι κίνδυνοι και η πρόταση για την αντιμετώπισή τους.

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τα οποία φέρουν συστήματα υγραερίου ή φυσικού αερίου κακής ποιότητας, ελλιπούς συντήρησης ή μεγάλης παλαιότητας που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη αποδοτική λειτουργία συνολικά του οχήματος.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι παντελής έλλειψη συντήρησης του συστήματος, η φροντίδα του  με αμφιβόλου προέλευσης υλικά, η λήξη της δεξαμενής, η οποία χρήζει αντικατάστασης κάθε 10 χρόνια, και πολλές ακόμη ελλείψεις που καθορίζουν την ποιότητα της λειτουργίας των συστημάτων υγραερίου και φυσικού αερίου και απαιτούν ιδιαίτερα κοστοβόρες επισκευές (πολλές φορές μάλιστα δεν επιδέχονται καν επισκευής και είναι παντελώς άχρηστα).

Αυτό που συνιστάται σε κάθε οδηγό που ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο όχημα με υγραέριο ή φυσικό αέριο, είναι να επισκεφτεί πριν τη αγορά του, ένα επίσημο και εξουσιοδοτημένο κέντρο εγκαταστάσεων για να ελέγξει πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια την κατάσταση του συστήματος LPG/CNG που πρόκειται να αγοράσει.

Μετά το πέρας της εν λόγω μελέτης και αφού ο πιστοποιημένος τεχνικός ελέγξει τη δεξαμενή, τη συντήρηση, το πώς πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση και πολλούς ακόμη παράγοντες, θα εκδώσει το επίσημο έγγραφο που θα πιστοποιεί όλα τα παραπάνω για το σύστημα και το αυτοκίνητο.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά ενός μεταχειρισμένου βενζινοκίνητου οχήματος που θα μετατραπεί από εσάς σε υγραέριο ή φυσικό αέριο είναι μία πιο ασφαλής και οικονομική επιλογή σε σχέση με την αγορά ενός μεταχειρισμένου υγραεριοκίνητου. Ασφαλής γιατί θα είστε σίγουροι, τόσο για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος όσο και για την ορθή συντήρησή του, ενώ θα έχετε εγγύηση από 2 έως 5 έτη για το σύστημα και από 5 έως 15 χρόνια για την καλή λειτουργία του κινητήρα.

Από την άλλη, είναι σαφώς πιο οικονομική επιλογή, καθώς  η μέση αξία μίας νέας εγκατάστασης για ένα όχημα 1800cc, ανέρχεται σε 650€+φπα, ενώ αγοράζοντας ένα μεταχειρισμένο όχημα το κόστος αυτό θα είναι περίπου πενταπλάσιο, όντας ενσωματωμένο στη συνολική τιμή του οχήματος.

Φυσικά, όπως σε όλες τις εργασίες που αφορούν τα οχήματα, έτσι και η εγκατάσταση ενός συστήματος LPG ή CNG, απαιτεί απόλυτη εξειδίκευση και υψηλή τεχνογνωσία. Αυτό σημαίνει πως όσοι οδηγοί επιλέξουν τη στροφή σε πιο οικονομικό και οικολογικά καύσιμο, όπως το υγραέριο ή το φυσικό αέριο, θα πρέπει να απευθυνθούν μόνο σε επίσημα και πιστοποιημένα συνεργεία που είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ποιότητα των εργασιών τους.