Προγνωστικά

Βασίλης Σκουντής

Χρυσό μετάλλιο: HΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: Ισπανία

Ελλάδα:

Νίκος Παπαδογιάννης

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: Ισπανία

Ελλάδα: 5-8

Αντώνης Καλκαβούρας

Χρυσό μετάλλιο: Σερβία

Αργυρό μετάλλιο: ΗΠΑ

Χάλκινο μετάλλιο: Ελλάδα

Βασίλης Παπανδρέου

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: Ισπανία

Ελλάδα: 4η

Κωνσταντίνος Μελάγιες

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Αυστραλία

Χάλκινο μετάλλιο: Σερβία

Ελλάδα: 5-8

Γιώργος Κούβαρης

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Ελλάδα

Χάλκινο μετάλλιο: Σερβία

Βασίλης Βλαχόπουλος

Χρυσό μετάλλιο: Ελλάδα

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: ΗΠΑ

Γιάννης Σταυρουλάκης

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: Ισπανία

Ελλάδα:

Αντωνία Σπανού

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Σερβία

Χάλκινο μετάλλιο: Ελλάδα

Κάτια Πετροπούλου

Χρυσό μετάλλιο: Σερβία

Αργυρό μετάλλιο: Ελλάδα

Χάλκινο μετάλλιο: Ισπανία

Νίκος Καρφής

Χρυσό μετάλλιο: ΗΠΑ

Αργυρό μετάλλιο: Ελλάδα

Χάλκινο μετάλλιο: Σερβία