Ετήσια Τακτική Συνέλευση στον ΠΑΟΚ και νέα ΑΜΚ

Ετήσια Τακτική Συνέλευση στον ΠΑΟΚ και νέα ΑΜΚ

Gazzetta team
Ετήσια Τακτική Συνέλευση στον ΠΑΟΚ και νέα ΑΜΚ

bet365

Για την Τρίτη (22/12) στις 10:00 στα γραφεία του γηπέδου της Τούμπας ορίστηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ” “ΠΑΟΚ” – Π.Α.Ε.

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 22.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ», ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.07.2019-30.06.2020, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το ΔΣ για την εταιρική χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.07.2020-30.06.2021.
4. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2019 έως 30.06.2020.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.
6. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.
7. Εκλογή συμπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μάθε πού θα δεις ζωντανά όλους τους αγώνες σήμερα μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

SUPERLEAGUE NEWS FEED