Απόπειρα αυτοκτονίας και κατασχέσεις σπιτιών, για έναν νόμο που δεν εφαρμόζεται

Θάνος Σαρρής Θάνος Σαρρής
Απόπειρα αυτοκτονίας και κατασχέσεις σπιτιών, για έναν νόμο που δεν εφαρμόζεται
Ο Θάνος Σαρρής γράφει για την απόγνωση και την εξαθλίωση των ανθρώπων που έτυχε να φορούν τη φανέλα του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννινα, περιμένοντας την εφαρμογή ενός νόμου σε ισχύ.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα, το οποίο δεν είχε πάρει τη δημοσιότητα που του αναλογεί, τουλάχιστον μέχρι τη «βόμβα» του προέδρου του ΠΣΑΠΠ, Γιώργου Μπαντή: Στα χρέη που διαιωνίζονται, μετά την ένταξη του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννινα στο άρθρο 44. Πρόκειται για μια παλιά υπόθεση, η οποία όμως συνεχίζει μέχρι και σήμερα να καταστρέφει ζωές. Ο Μπαντής, αποκάλυψε τη σοκαριστική είδηση ότι ένας από αυτούς τους ποδοσφαιριστές έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, λόγω του αδιέξοδου στο οποίο έχει οδηγηθεί. Δεν είναι ο μόνος που έχει φτάσει σε τέλμα. Άνθρωποι έχουν χάσει σπίτια, έχουν δει τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά, έχουν φτάσει στην απελπισία.

Τι ακριβώς όμως είχε συμβεί και γιατί, τόσα χρόνια μετά οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν πάρει τα χρήματα τους; Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Η κοινή απόφαση Υπουργού οικονομίας και οικονομικών & υφυπουργού πολιτισμού, εκδόθηκε στις 25/09/2008 με θέμα: «Ρύθμιση απαιτήσεων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (ελλήνων και αλλοδαπών) κατά της ΠΑΕ ΆΡΗΣ και κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.3606/07». Στην απόφαση, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εγκρίνουμε την επιχορήγηση στο φορέα με την επωνυμία "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ)" μέχρι του συνολικού ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα ένα και εκατόν πενήντα τρία ευρώ (4.841.153,00€) για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (ελλήνων και αλλοδαπών) κατά της ΠΑΕ Άρης (μέχρι του ποσού των 4.177.000,00€) και κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα (μέχρι του ποσού των (664.153,00€) σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 86 του ν.3606/2007.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού φορέας 21-610 και τον ΚΑΕ 2571. Ο τρόπος καταβολής θα γίνει σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 86 του Ν.3606/2007 και η πρώτη δόση θα καταβληθεί το Β' εξάμηνο του έτους 2008, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν ισόποσα κατά τα επόμενα τρία (3) εξάμηνα (Α' εξάμηνο έτους 2009, Β' εξάμηνο έτους 2009', Α' εξάμηνο έτους 2010)».

Την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο ΠΣΑΠ απέστειλε στη ΓΓΑ τα επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων των ποδοσφαιριστών, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, από τις οποίες προκύπτουν οι οφειλές στους ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για 21 παίκτες από τον ΠΑΣ Γιάννινα και 24 από τον Άρη, ανάμεσά στους οποίους βρίσκονται και «τρανταχτά» ονόματα, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του Gazzetta. Και, φυσικά, ο άνθρωπος που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Τι αναφέρει, όμως, ο νόμος 3606/07, με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», τον οποίο επικαλείται η κοινή υπουργική απόφαση; Στο άρθρο 86, παρ. 13α, διαβάζουμε: «Οι απαιτήσεις των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (Ελλήνων και αλλοδαπών) κατά της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ που έχει υπαχθεί στο άρθρο 44 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, οι οποίοι δεν συμφώνησαν στην υπαγωγή αυτή και των οποίων οι απαιτήσεις έχουν επιδικαστεί είτε με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις είτε με τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Π.Ο. ή της πρώην Ε.Π.Α.Ε. του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, καθώς και οι απαιτήσεις των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (Ελλήνων και αλλοδαπών) της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, η οποία λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, και οι οποίες προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, θα ικανοποιηθούν οι μεν απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ μέχρι του χρηματικού ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων (4.177.000) ευρώ, οι δε απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ μέχρι του χρηματικού ποσού των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών (664.153) ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.).

β. Η καταβολή από τον Π.Σ.Α.Π. προς τους ποδοσφαιριστές της προηγούμενης περίπτωσης θα είναι αναλογική με βάση τις επιδικασθείσες απαιτήσεις τους και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

γ. Ο τρόπος και ο χρόνος εκταμίευσης των ποσών αυτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τον Π.Σ.Α.Π., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού».

Είναι, επί της ουσίας, ο νόμος που δημιουργήθηκε για να καλυφθούν τα χρέη των δύο ΠΑΕ προς τους ποδοσφαιριστές, χωρίς εδώ να εξετάζουμε το κατά πόσο είναι σωστό και ηθικό τα χρέη δύο Α.Ε να μετακυλούν στο Δημόσιο. Ήταν μια διευκόλυνση, που έγινε για τους συλλόγους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια προσφυγή, στην οποία θα σταθούμε περισσότερο παρακάτω. Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για νόμο που βρίσκεται σε ισχύ και όπως τονίζεται, οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Υφυπουργό Αθλητισμού.

Ενώ, λοιπόν, οι δύο δόσεις προς τους παίκτες αυτούς κατατέθηκαν κανονικά, στη συνέχεια η καταβολή των οφειλών «πάγωσε», λόγω των μνημονιακών χρόνων. Ο νόμος βρισκόταν και βρίσκεται σε ισχύ, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει η εφαρμογή του, καθώς καταργήθηκαν οι ειδικοί λογαριασμοί. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα και ήταν κάτι που καταλάβαιναν και οι ίδιοι. Ωστόσο, βγαίνοντας από τα μνημόνια και έχοντας φτάσει στον Απρίλιο του 2023, οι δόσεις συνεχίζουν να μην έχουν καταβληθεί, μολονότι, σύμφωνα με την πλευρά των παικτών, έχει βρεθεί λύση για το ζήτημα των ειδικών λογαριασμών.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, δέχθηκε τους ποδοσφαιριστές και άκουσε τα αιτήματά τους, δείχνοντας θέληση να βοηθήσει. Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτομέρεια που φαίνεται ότι μπλοκάρει τη διαδικασία. Μιλώντας στο Gazzetta,ο Υφυπουργός τόνισε: «Είχα πάει προσφάτως σε μια συνάντηση μαζί με αντιπροσωπεία από ποδοσφαιριστές που είχαν αναλάβει να κάνουν πίσω στη διεκδίκηση χρημάτων, την περίοδο του 2004 αν δεν απατώμαι ήταν αυτό που συζητάμε τώρα. Και ήταν ποδοσφαιριστές του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννινα, αν δεν απατώμαι. Τότε μπήκαν σε μια διαδικασία όπως αυτή που περιγράψατε, που ήταν πέρα για πέρα λάθος. Αλλοπρόσαλλη. Να αλλάζουν ΑΦΜ, να πτωχεύουν, να πέφτουν κατηγορία για να ανεβαίνουν μετά σιγά σιγά ανανεωμένοι, εξαγνισμένοι, αλλά με χρέη που μεταξύ αυτών ήταν και χρέη προς τους ποδοσφαιριστές. Και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Κι επειδή εμπιστεύτηκαν την πολιτεία, πήραν τις δύο πρώτες δόσεις ως αποζημίωση για αυτά που τους όφειλαν οι διοικήσεις των ομάδων κι έχουν μείνει οφειλές παραπίσω. Κάνουμε μια προσπάθεια, ήδη ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τους εκπροσώπους, τον πρόεδρο και τη διοίκηση των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, τον κύριο Μπαντή, και με μία αντιπροσωπεία των τότε παικτών που καν δεν λαμβάνουν χρήματα, να δούμε αν καταφέρουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών να κλείσουμε αυτό το χρέος, παρ' όλο που υπάρχει μια δικαστική διαδικασία που κάποιοι κινήθηκαν κατά της διατάξεως αυτής, προσβάλλοντάς την ως αντισυνταγματική. Περιμένουμε, είμαστε στη φάση να δούμε τι λέει η απόφαση αυτή, αν όντως υπάρχει τέτοια διάσταση, για να δούμε πώς θα πάμε τα επόμενα βήματα παραπέρα». Η δικαστική διαδικασία αφορά στην προσφυγή ενός μπασκετμπολίστα, που δεν κατάφερε να ενταχθεί και ο ίδιος στις διατάξεις του νόμου, με αποτέλεσμα να κάνει προσφυγή. Όχι για να βγει αντισυνταγματική, αλλά για να ενταχθεί και ο ίδιος.

Μιλήσαμε με νομικούς κύκλους που έχουν δει την προσφυγή κατά της διαδικασίας, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, καθώς πρόθεση του καλαθοσφαιριστή δεν ήταν να βγάλει τον νόμο αντισυνταγματικό, αλλά να επωφεληθεί από τις διατάξεις του. Τονίζουν δε, ότι πολύ εύκολα το θέμα μπορεί να ξεπεραστεί από νομικής πλευράς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν νομικοί κύκλοι της Πολιτείας περισσότερο επιφυλακτικοί, οι οποίοι αναφέρουν ότι πράγματι προκύπτει θέμα συνταγματικότητας, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο μπορεί να μπλοκάρει τον νόμο. Πηγές από το Υφυπουργείο Αθλητισμού αναφέρουν ότι σύντομα το θέμα θα συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να βρεθεί η λύση, καθώς ο Λευτέρης Αυγενάκης έχει ασχοληθεί με το ζήτημα.

Πιθανόν λόγω γραφειοκρατίας, πιθανόν λόγω άλλων προτεραιοτήτων ή για άλλους λόγους, το ζήτημα κωλυσιεργεί και κάθε μέρα που περνά σφίγγει περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό αυτών των παιδιών. Απόδειξη; Η απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι η είδηση που προκάλεσε σοκ, αλλά υπάρχουν κι άλλα περιστατικά. Με κατασχέσεις σπιτιών, με ζητήματα ψυχικής υγείας, με βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα. Ο Γιώργος Μπαντής, μιλώντας στο Gazzetta, τόνισε ότι δεν υπάρχει θέληση. Στην ουσία, εφόσον μιλάμε για έναν νόμο σε ισχύ και μια διαδικασία που δείχνει ότι μπορεί να ξεπεραστεί, ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα τελειώσει ο Γολγοθάς των ανθρώπων που ζουν τόσα χρόνια με αυτό το βάρος…

Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

Θάνος Σαρρής
Θάνος Σαρρής

O Θάνος Σαρρής γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Πάρο. Ερωτεύτηκε από μικρή ηλικία τη μαγεία του αθλητισμού και το γράψιμο. Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ και έκανε το master του στο Πολιτικό της Νομικής. Λατρεύει τα ταξίδια σε ποδοσφαιρικές γειτονιές του εξωτερικού, τις ιστορίες που γεννά το ποδόσφαιρο εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου και θυμάται την ατμόσφαιρα του γηπέδου σχεδόν απ' όταν θυμάται τον εαυτό του. Τα βιβλία του, «Η Μπάλα στην Κερκίδα» και «30 θεοί του ελληνικού ποδοσφαίρου», κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΟΞΥ και Brainfood αντίστοιχα.