Οι εξηγήσεις Φιλιππούση και η εκ νέου αντίδραση του Μάκη Γκαγκάτση που δεν κάνει πίσω

Gazzetta team
Οι εξηγήσεις Φιλιππούση και η εκ νέου αντίδραση του Μάκη Γκαγκάτση που δεν κάνει πίσω

bet365

Ο Ιάκωβος Φιλιππούσης έδωσε την δική του εκδοχή στα όσα του καταλογίζει ο Μάκης Γκαγκάτσης, με τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ να απαντάει εκ νέου στα λεγόμενα του Εκτελεστικού Γρμματέα της ΕΠΟ.

Ο Ιάκωβος Φιλιππούσης απάντησε στα όσα του καταλογίζει ο αντιπρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης με αφορμή την υπογραφή μίας εγκυκλίου από τον Εκτελεστικό Γραμματέας (για τον οποίο εκκρεμεί η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου μετά την προσφυγή του Ολυμπιακού) η οποία αφορά στη στελέχωση του λογιστηρίου.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΕΠΟ με επιστολή στον Μάκη Γκαγκάτση αλλά και στα στα μέλη της ΕΕ αλλά και άλλων μελών της Ομοσπονδίας ανέφερε πως η μετακίνηση εντός του ιδίου τμήματος ενός εργαζομένου, και η αλλαγή καθηκόντων του αποτελεί δικαίωμά του με βάση άρθρα του καταστατικού.

«Αγαπητέ Μάκη,

Δυνάμει των εξής άρθρων του Καταστατικού:

Α. 20, παράγραφος 4: «Η Γραμματεία είναι το Διοικητικό Όργανο»,

Β. 55: «Η Γραμματεία θα εκτελεί όλες τις διοικητικές εργασίες της Ε.Π.Ο. υπό τη διεύθυνση του Εκτελεστικού Γραμματέα».

Γ. 56, παράγραφος 3: «(….ο Εκτελεστικός Γραμματέας….) Θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

η. Την οργάνωση της Γραμματείας, θ. Να εισηγείται στην Ε.Ε. τον ορισμό και την παύση προσωπικού που εργάζεται στη Γραμματεία, ι. Να προτείνει διοικητικό προσωπικό στον Πρόεδρο».

Δ. 35 «Εξουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής»,

προκύπτουν τα εξής:

Είμαι υπεύθυνος έναντι της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής, και υπό την εποπτεία του προέδρου, να οργανώνω τη διοίκηση για την καλύτερη εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και τη Ε.Ε. και στα όρια αυτής της οργάνωσης δίδω εντολές, αναθέτω καθήκοντα, προσδιορίζω τη θέση καθενός εργαζομένου, σύμφωνα με το οργανόγραμμα και κυρίως τον κανονισμό εργασίας (όρα μεταξύ άλλων άρθρο 6-παράγραφος 2, άρθρο 21-παράγραφος 3, άρθρο 26-παράγραφος 1).

Η μετακίνηση, λοιπόν, εντός του ιδίου τμήματος ενός εργαζομένου, και η αλλαγή καθηκόντων του αποτελεί δικαίωμά μου, ενώ δεν ανήκει στην εξουσία της Ε.Ε. κανένα από τα ανωτέρω (Καταστατικό: άρθρο 35).

Αντιθέτως, ο (δι)ορισμός ή η παύση προσωπικού αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της Ε.Ε. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας απλώς εισηγείται στον Πρόεδρο την πρόσληψη προσωπικού (Καταστατικό: άρθρο 56, παράγραφος 3ι).

Έχω την πεποίθηση ότι κινούμαι εντός του καταστατικού πλαισίου διότι δεν διόρισα και δεν έπαυσα κανένα υπάλληλο της Ε.Π.Ο., αλλά προσδιόρισα καθηκοντολογία και ιεραρχία εντός Διεύθυνσης του διοικητικού οργάνου.

Άλλωστε το ίδιο έπραξε, και ορθώς, με ανάλογες εγκύκλιες οδηγίες του ο προκάτοχός μου, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί το δικαίωμά του αυτό.

Είμαι στη διάθεσή σου για τη διευκρίνιση κάθε λεπτομέρειας και φυσικά για την άρση κάθε παρεξηγήσεως.

(Σ.Σ. Δεν κοινοποιώ στο προσωπικό θέματα που αφορούν διευκρίνιση καταστατικών αρμοδιοτήτων και "άρση" παρεξηγήσεων).

Με εκτίμηση,

Ιάκωβος Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

Εκτελεστικός Γραμματέας Ε.Π.Ο».


Γκαγκάτσης: «Δεν προκύπτει από πουθενά καμία αρμοδιότητά σου για μεταβολή όρους εργασίας»

Άμεση όμως ήταν η απάντηση του διοικητικού παράγοντα του ΠΑΟΚ στα λεγόμενα του Ιάκωβου Φιλιππούση ο οποίος με νέα επιστολή προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας του ξεκαθαρίζει πως από το σύνολο των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΟ δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα για τέτοιου είδους ενέργειες όπως η εν λόγω με την εγκύκλιο για την στελέχωση του λογιστηρίου.

«Θα απαντήσω στο ίδιο μήκος κύματος όπως είναι η απάντηση που έλαβα από εσένα, δηλαδή με τη νομική χροιά που αρμόζει εν προκειμένω.

Από το σύνολο των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΟ, το οποίο υπερέχει οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού, προκύπτει ότι ουδεμία αρμοδιότητα έχεις, ως Εκτελεστικός Γραμματέας της ΕΠΟ, να μεταβάλεις τους όρους της εργασίας των εργαζομένων στην ΕΠΟ, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση της εργασίας και τα καθήκοντά τους, το οποίο επεδίωξες με την υπό κρίση εγκύκλιό σου, αναδιαρθρώνοντας την Οικονομική Διεύθυνση της Ομοσπονδίας.

Όπως ανέφερες στο e-mail σου, μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων σου, ως Εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΠΟ, είναι η υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη ΓΣ και την ΕΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου (άρθρο 56 παρ. 3 περ. α’) και η εισήγηση στην ΕΕ του ορισμού και της παύσης προσωπικού που εργάζεται στην Γραμματεία (άρθρο 56 παρ. 3 περ. θ’). Ωστόσο, εσφαλμένα (και αρκετά ιδανικά για την υποστήριξη της θέσης σου) θεώρησες ότι με τον όρο «ορισμό» του προσωπικού νοείται μόνον η πρόσληψή του. Ωστόσο, με τον όρο «ορισμό» δε νοείται μόνο η πρόσληψη, αλλά ο καθορισμός όλων των ουσιωδών όρων της σχέσης εργασίας εκάστου εργαζομένου, μεταξύ των οποίων και τα καθήκοντά του. Επισημαίνω ότι στο Καταστατικό δεν χρησιμοποιείται ο όρος «πρόσληψη» ή κάποιος συναφής (π.χ. σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών). Περαιτέρω, ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι αρμόδιος να προτείνει διοικητικό προσωπικό στον Πρόεδρο (άρθρο 56 παρ. 3 περ. ι’) στην δε σχετική πρόταση αυτονόητα περιλαμβάνεται και η θέση εργασίας του προσωπικού. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση η θέση εργασίας, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού (είτε διοικητικού είτε εργαζόμενου στην Γραμματεία) αποτελούν μέρος της πρότασης του Εκτελεστικού Γραμματέα και όχι απόφασή του.

Επισημαίνω δε ότι η μετακίνηση του εργαζομένου (εντός ή εκτός τμήματος) και η αλλαγή καθηκόντων δεν αποτελεί δικαίωμα του Εκτελεστικού Γραμματέα, αφού δεν περιλαμβάνεται ρητά στα καθήκοντά του (άρθρο 56 παρ. 3 του Καταστατικού). Αντιθέτως, οι όροι «εισηγείται» και «προτείνει» στις περιπτώσεις θ’ και ι’ του άρθρου 56 παρ. 3 του Καταστατικού καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο Εκτελεστικός Γραμματέας σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδιος για τις σχετικές αποφάσεις, οι οποίες υπάγονται στην εξουσία της ΕΕ. Σε κάθε δε περίπτωση υφίσταται η διάταξη του άρθρο 35 περ. ιστ’ του Καταστατικού, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΓΣ (ενώ αντίστοιχη διάταξη για τις εξουσίες του Εκτελεστικού Γραμματέα δεν υφίσταται στο Καταστατικό).

Η οργάνωση της Γραμματείας (άρθρο 56 παρ. 3 περ. η’) την οποία ανέφερες, αφορά αποκλειστικά και μόνο στην οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας της Γραμματείας και σε καμία περίπτωση δε δίδει το δικαίωμα στον Εκτελεστικό Γραμματέα να μεταβάλλει ούτε τους όρους εργασίας των εργαζομένων στην Ομοσπονδία, όπως αυτοί ορίστηκαν κατά την πρόσληψή τους ή καθορίστηκαν μεταγενέστερα με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, δηλαδή της ΕΕ, αλλά ούτε το οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας, το οποίο εγκρίνεται από την ΕΕ, ως ανώτατο Εκτελεστικό Όργανο. Ομοίως, η μεταβολή των καθηκόντων ή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων δε συγκαταλέγεται στις διοικητικές εργασίες, για τις οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 του Καταστατικού είναι αρμόδια η Γραμματεία, υπό τη διεύθυνση του Εκτελεστικού Γραμματέα. Άλλωστε, θα ήταν οξύμωρο να καθορίζει το ίδιο το όργανο τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω με το παρόν, παραθέτοντας παραπάνω τη σχετική τεκμηρίωση, ότι η εκ μέρους σου έκδοση της σχετικής εγκυκλίου είναι εκτός των αρμοδιοτήτων σου ως Εκτελεστικού Γραμματέα που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό της ΕΠΟ, η δε εγκύκλιός σου ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων σου είναι άκυρη και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, οφείλεις, εφόσον κρίνεις ότι η αναφερόμενη στην άκυρη εγκύκλιό σου αναδιάρθρωση (μετακίνηση των εργαζομένων - μεταβολή των θέσεων εργασίας) θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γραμματείας της ΕΠΟ, να εισάγεις το θέμα στην ΕΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 περ. θ’ του Καταστατικού.

Σε κάθε δε περίπτωση δε θα ήταν δεοντολογικά ορθό μία τόσο σημαντική απόφαση να λαμβάνεται από ένα στέλεχος της Ομοσπονδίας και όχι από την Εκτελεστική Επιτροπή, που είναι συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη της ορθής και νόμιμης λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Άλλωστε, τις σχετικές αντιρρήσεις τους έχουν εκφράσει ήδη αρκετά μέλη της ΕΕ.

Εκ περισσού αναφέρω ότι η τυχόν προηγούμενη εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού από τους προκατόχους σου, ουδόλως «νομιμοποιεί» τις σχετικές σου ενέργειες ούτε συνεπάγεται το σύννομο της εξακολούθησής τους.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Μέλος ΕΕ ΕΠΟ»

Μπες στο Fantasy του Gazzetta για το ελληνικό πρωτάθλημα, εντελώς δωρεάν. Φτιάξε την δική σου ομάδα, αγόρασε τους κατάλληλους παίκτες και κέρδισε μεγάλα δώρα. Κάνε τις μεταγραφές που πιστεύεις, δημιούργησε το δικό σου πρωτάθλημα και ταυτόχρονα μπορείς να συμμετέχεις στη συνολική βαθμολογία για τα έπαθλα. 

 

Στο Transfer Center του Gazzetta θα μάθεις για όλες τις μεταγραφές που έχουν γίνει το καλοκαίρι για να μην πιαστείς αδιάβαστος στο νέο Fantasy.

NEWS FEED