ΕΠΟ: Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των γραφείων της Ομοσπονδίας

Gazzetta team
ΕΠΟ: Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των γραφείων της Ομοσπονδίας

bet365

Από την ελληνική Ομοσπονδία γνωστοποιήθηκε περίληψη προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων Ε.Π.Ο. και γηπέδων τέλεσης αγώνων ευθύνης Ε.Π.Ο..
Η ανακοίνωση:
Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης γραφείων Ε.Π.Ο. και γηπέδων τέλεσης αγώνων ευθύνης Ε.Π.Ο.
Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων της Ε.Π.Ο. και των γηπέδων τέλεσης αγώνων ευθύνης της ΕΠΟ».
Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβάλλοντας τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης παρέχονται από την Ε.Π.Ο., Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 2109306000.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021
Για την Ε.Π.Ο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.

NEWS FEED