πληθυσμού

Οι Αιγύπτιοι αυξήθηκαν κατά 1,5 εκατ. σε ένα εξάμηνο
Τα 96,3 εκατομμύρια έφτασε ο πληθυσμός εντός της Αιγύπτου στις αρχές του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,5 εκατομμύριο κατοίκου...