κοπριά

Brexit: Ενδεχόμενη άτακτη αποχώρηση θα γεμίσει την Βρετανία με τόνους σκουπιδιών και κοπριάς
Μία άτακτη αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να προκαλέσει υπερσυσσώρευση απορριμάτων και... ζωικ...